Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka 09/2022

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 40
Rok wydania: 2022
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: A4
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:
DOI: 10.33226/1231-2037.2022.9.1
JEL: M15, O31, O32

Optymalizacja procesów magazynowych jest jednym z najważniejszych wymagań współczesnej logistyki. W dobie intensywnego wzrostu poziomu automatyzacji magazynów i centrów dystrybucyjnych istnieje realne zapotrzebowanie wśród osób zarządzających logistyką na oprogramowanie poprawiające wydajność i efektywność procesów intralogistycznych. Przedstawiany temat jest istotny zarówno z biznesowego, jak i naukowego punktu widzenia. Dla biznesu pozostaje on ważnym sposobem podnoszenia efektywności, dla nauki zaś stanowi interesujący obszar badań.

Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie wyników badań związanych z realizacją projektu Warehouse Intelligence (WI). W ramach projektu powstaje m.in. oprogramowanie dedykowane optymalizacji procesów. Oprogramowanie to jest obecnie na etapie prac badawczo-rozwojowych, przedstawiona analiza ma zatem charakter teoretyczny i koncepcyjny. Zostały także przedstawione wybrane elementy związane z realizowanym procesem badawczo-rozwojowym na tyle, na ile jest to dziś (lipiec 2022 r.) możliwe, biorąc pod uwagę aktualny stan zaawansowania projektu. Celem całego projektu WI jest opracowanie produktu innowacyjnego w skali globalnej, służącego do analizy procesów intralogistycznych, przy wsparciu algorytmów sztucznej inteligencji. Przedmiotem badań są procesy zachodzące w magazynie, a wśród wykorzystywanych metod badawczych znalazły się m.in. metoda symulacji komputerowej, eksperymenty czy metody analityczne. W niniejszej publikacji wykorzystano także metodę krytycznej analizy literatury. 

Słowa kluczowe: systemy informatyczne w logistyce; zarządzanie magazynem; optymalizacja procesów magazynowych; machine learning
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-2037.2022.9.2
JEL: L91, L92, L93, N70, O18, R41

Zasadniczym celem niniejszej publikacji jest określenie roli i znaczenia zarządzania przewozem ładunków niebezpiecznych w transporcie i spedycji, ze szczególnym zwróceniem uwagi na Polskę. W części pierwszej publikacji: zdefiniowano pojęcie ładunków niebezpiecznych; zaprezentowano rodzaje pojazdów wykorzystywanych do ich przemieszczania; zidentyfikowano gałęzie transportu wykorzystywane w przewozie ładunków niebezpiecznych wraz ze wskazaniem wymagań odnoszących się do transportu ładunków niebezpiecznych i zwróceniem uwagi na wyposażenie i oznakowanie ładunku i jednostki przewożącej towary niebezpieczne; wskazano metody i sposoby zabezpieczania ładunków w czasie ich przemieszczania. W części tej zidentyfikowano obowiązki przewoźników w transporcie ładunków niebezpiecznych (z podziałem na gałęzie transportu). W części drugiej publikacji odniesiono się do międzynarodowych regulacji prawnych z uwzględnieniem rodzaju transportu (ADR, RID, IMDG, ICAO). Wskazano na wyniki analizy organizacji i realizacji procesu transportowego ładunków niebezpiecznych w Polsce. Omówiono te kwestie w kontekście regulacji prawnych oraz zaprezentowano schemat mechanizmu ich stosowania w transporcie towarów niebezpiecznych. Szczególną uwagę zwrócono na analizę najczęściej wykorzystywanej gałęzi transportu tych towarów, na bazie której dokonano oceny zarządzania przewozami drogą lądową. W ocenie transportu odniesiono się do adekwatności regulacji prawnych w przebiegu przemieszczania ładunków. Zidentyfikowano także przykłady utrudnień i nieprawidłowości w polskim prawie w zakresie transportu towarów niebezpiecznych. Dokonana ocena zarządzania przewozami ładunków niebezpiecznych stała się punktem wyjścia do zaproponowania autorskich modyfikacji w zakresie usprawnień i modyfikacji przewozu tego rodzaju ładunków.

Słowa kluczowe: ładunki niebezpieczne; przewóz ładunków niebezpiecznych; międzynarodowe regulacje prawne; transport i spedycja ładunków niebezpiecznych
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-2037.2022.9.3
JEL: L91, M53

Celem głównym artykułu pt. Wpływ pandemii na szkolenie przyszłych kierowców zawodowych w ośrodkach szkolenia kierowców było wykazanie, w jaki sposób pandemia wpłynęła na liczbę osób, które pragnęły odbyć tego rodzaju kurs w okresie jej trwania. Ponadto celem szczegółowym było zobrazowanie wpływu zaistniałej sytuacji na funkcjonowanie i organizację ośrodków szkolenia kierowców, które prowadziły tego rodzaju kursy. Na podstawie badań przeprowadzonych metodą ankietową w ośrodkach na terenie województwa mazowieckiego wykazano, że w okresie pandemii wzrosła liczba kandydatów na kierowcę zawodowego. Taki rezultat wiązał się bezpośrednio z zapotrzebowaniem (popytem) na rynku pracy, głównie na kierowców przewożących towary. To zaś wynikało z rosnącego popytu na zakupy dokonywane on-line. Na tej podstawie założona teza została zweryfikowana negatywnie.

Słowa kluczowe: pandemia; kwalifikacja wstępna; zarządzanie przedsiębiorstwem; ośrodek szkolenia kierowców; metoda ankietowa
Pobierz artykul
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł