Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Praca u podstaw, czyli o studenckich kołach naukowych TSL

W artykule autor szuka przyczyn nikłego wkładu polskich naukowców do teorii logistyki czy ekonomiki transportu, upatrując je w silnym rozproszeniu badań naukowych i braku współpracy pomiędzy polskimi ośrodkami akademickimi. Autor wskazuje na istotność samoorganizowania się, zaangażowania w pracę naukową i podejmowania wspólnych inicjatyw przez studentów i młodych pracowników nauki, ponieważ te młode kadry wkrótce będą decydować o przyszłości polskiej logistyki.

Słowa kluczowe: logistyka; współpraca; praca naukowa

Bibliografia

1.      J.J. Coyle, E.J. Bardi, C.J. Langley Jr., Zarządzanie logistyczne. PWE, Warszawa 2002, s. 420

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
32.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę