Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.10.1
JEL: L22, L23, L66, L9

Real-time visibility transportation platform deployment. Evidence from business practice and insights for theory

Problem wdrożenia platformy transportowej zapewniającej widoczność w czasie rzeczywistym. Wnioski z badań i rekomendacje dla teorii

The aim of the study is to contribute to supply chain visibility literature by addressing a gap between the expectations on the benefits of supply chain visibility and the successfully implemented cases. Determinants of a real- -time transportation visibility platform implementation were identified and explained and the reasons for not achieving the expected real-time visibility benefits from a platform in the transportation network with a predominant share of subcontracting were ranked. A complex network of fast-moving consumer goods companies was chosen for the research because of their greater need for visibility; visibility improvement is also more challenging for such companies. Asymmetry of risk, rewards, and benefits for freight forwarders and a real-time visibility platform hinder information sharing willingness. The in-depth analysis of entities involved in the platform deployment shows the tensions that platform governance can address. This study also provides insights on information utilization, including automating, informational, and transformational characteristics. This paper contributes to the supply chain visibility theoretical field by focusing on the practical development of real-time visibility from the standpoint of supply chain professionals.

Celem artykułu jest wniesienie wkładu w rozwój dyskusji naukowej dotyczącej widoczności łańcucha dostaw poprzez dociekania na temat luki między oczekiwaniami dotyczącymi korzyści z widoczności łańcucha dostaw a pomyślnymi wdrożeniami. Zidentyfikowano i wyjaśniono czynniki warunkujące wdrożenie platformy widoczności transportu w czasie rzeczywistym. Uszeregowano przyczyny nieosiągnięcia oczekiwanych korzyści z widoczności w czasie rzeczywistym za pomocą platformy w sieci transportowej z przeważającym udziałem podwykonawstwa. Do badań wybrano złożoną sieć z branży produktów szybko rotujących. Uczyniono tak dlatego, że w przypadku takiej sieci istnieje większa potrzeba widoczności, a jej poprawa jest trudniejsza. Asymetria ryzyka i korzyści dla spedytorów oraz platformy zmniejszają gotowość do wymiany informacji. Dogłębna analiza zachowań podmiotów zaangażowanych we wdrażanie platformy wskazuje na napięcia, które może rozwiązać zarządzanie platformą. Przeprowadzone badania skupiają się na analizie wykorzystania informacji w kontekście automatyzacji, informatyzacji i transformacji cyfrowej. Niniejszy artykuł przyczynia się do rozwoju rozważań dotyczących widoczności w łańcuchu dostaw.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: supply chain visibility; transportation visibility platform; supply chain; complexity; digitization (widoczność w łańcuchu dostaw; platforma widoczności w sieci transportowej; łańcuch dostaw; złożoność; cyfryzacja)

Bibliografia

Bibliografia/References

Al-Talib, M., Melhfem, W. Y., Anosike, A. I., Garza Reyes, J. A., Nadeem, S. P., Kumar, A. (2020). Achieving resilience in the supply chain by applying IoT technology. Procedia CIRP, 91, 752–757. https://doi.org/10.1016/j.procir.2020.02.231

Anitha, K., Palaksha Reddy, K., Krishnamoorthy, N., Jaiswal, S. (2021). IoT's in enabling the supply chain visibility and connectivity and optimization of performance. Materials Today: Proceedings, S2214785320400598. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2020.12.343

Astarita, V., Giofre, V. P., Mirabelli, G., Solina, V. (2019). A Review of Blockchain-Based Systems in Transportation. Information, 11(1), 21. https://doi.org/10.3390/info11010021

Barratt, M., Oke, A. (2007). Antecedents of supply chain visibility in retail supply chains: A resource-based theory perspective. Journal of Operations Management, 25(6), 1217–1233. https://doi.org/10.1016/j.jom.2007.01.003

Bartlett, P. A., Julien, D. M., Baines, T. S. (2007). Improving supply chain performance through improved visibility. The International Journal of Logistics Management, 18(2), 294–313. https://doi.org/10.1108/09574090710816986

Brandon-Jones, E., Squire, B., Autry, C. W., Petersen, K. J. (2014). A Contingent Resource-Based Perspective of Supply Chain Resilience and Robustness. Journal of Supply Chain Management, 50(3), 55–73. https://doi.org/10.1111/jscm.12050

Brun, A., Karaosman, H., Barresi, T. (2020). Supply Chain Collaboration for Transparency. Sustainability, 12(11), 4429. https://doi.org/10.3390/su12114429

Brusset, X. (2016). Does supply chain visibility enhance agility? International Journal of Production Economics, 171, 46–59. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2015.10.005

Caridi, M., Crippa, L., Perego, A., Sianesi, A., Tumino, A. (2010). Do virtuality and complexity affect supply chain visibility? International Journal of Production Economics, 127(2), 372–383. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2009.08.016

Caridi, M., Moretto, A., Perego, A., Tumino, A. (2014). The benefits of supply chain visibility: A value assessment model. International Journal of Production Economics, 151, 1–19. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2013.12.025

Christopher, M., Peck, H. (2004). Building the Resilient Supply Chain. The International Journal of Logistics Management, 15(2), 1–14. https://doi.org/10.1108/09574090410700275

Dubey, R., Altay, N., Gunasekaran, A., Blome, C., Papadopoulos, T., Childe, S. J. (2018). Supply chain agility, adaptability and alignment: Empirical evidence from the Indian auto components industry. International Journal of Operations Production Management, 38(1), 129–148. https://doi.org/10.1108/IJOPM-04-2016-0173

Dubey, R., Gunasekaran, A., Childe, S. J., Papadopoulos, T., Luo, Z., Roubaud, D. (2020). Upstream supply chain visibility and complexity effect on focal company's sustainable performance: Indian manufacturers' perspective. Annals of Operations Research, 290(1–2), 343–367. https://doi.org/10.1007/s10479-017-2544-x

Fahim, P. B. M., An, R., Rezaei, J., Pang, Y., Montreuil, B., Tavasszy, L. (2021). An information architecture to enable track-and-trace capability in Physical Internet ports. Computers in Industry, 129, 103443. https://doi.org/10.1016/j.compind.2021.103443

Francis, V. (2008). Supply chain visibility: Lost in translation? Supply Chain Management: An International Journal, 13(3), 180–184. https://doi.org/10.1108/13598540810871226

Gawer, A. (2014). Bridging differing perspectives on technological platforms: Toward an integrative framework. Research Policy, 43(7), 1239-1249. https://doi.org/10.1016/j.respol.2014.03.006

Giusti, R., Manerba, D., Bruno, G., Tadei, R. (2019). Synchromodal logistics: An overview of critical success factors, enabling technologies, and open research issues. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 129, 92–110. https://doi.org/10.1016/j.tre.2019.07.009

Hajdul, M., Kawa, A. (2015). Global Logistics Tracking and Tracing in Fleet Management. In: N. T. Nguyen, B. Trawiński, R. Kosala (eds.), Intelligent Information and Database Systems (Vol. 9011, 91–199). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-15702-3_19

He, W., Tan, E. L., Lee, E. W., Li, T. Y. (2009). A solution for integrated track and trace in supply chain based on RFID & GPS. In: 2009 IEEE Conference on Emerging Technologies Factory Automation, 1–6. https://doi.org/10.1109/ETFA.2009.5347146

Hein, A., Schreieck, M., Riasanow, T., Setzke, D. S., Wiesche, M., Böhm, M., Krcmar, H. (2020). Digital platform ecosystems. Electronic Markets, 30(1), 87–98. https://doi.org/10.1007/s12525-019-00377-4

Holcomb, M. C., Ponomarov, S. Y., Manrodt, K. B. (2011). The Relationship of Supply Chain Visibility to Firm Performance. Supply Chain Forum: An International Journal, 12(2), 32–45. https://doi.org/10.1080/16258312.2011.11517258

Jain, V., Kumar, S., Soni, U., Chandra, C. (2017). Supply chain resilience: Model development and empirical analysis. International Journal of Production Research, 55(22), 6779–6800. https://doi.org/10.1080/00207543.2017.1349947

Jakobs, K., Pils, C., Wallbaum, M. (2001). Using the Internet in transport logistics — The example of a Track Trace System. In: P. Lorenz (ed.), Networking — ICN 2001 (Vol. 2093, 194–203). Berlin Heidelberg: Springer. https://doi.org/10.1007/3-540-47728-4_20

Jovanovic, M., Sjödin, D., Parida, V. (2021). Co-evolution of platform architecture, platform services, and platform governance: Expanding the platform value of industrial digital platforms. Technovation, 102218. https://doi.org/10.1016/j.technovation.2020.102218

Kaipia, R., Hartiala, H. (2006). Information-sharing in supply chains: Five proposals on how to proceed. The International Journal of Logistics Management, 17(3), 377–393. https://doi.org/10.1108/09574090610717536

Kandel, C., Klumpp, D. M., Keusgen, T. (2011). GPS based track and trace for transparent and sustainable global supply chains. In: K.-D. Thoben, V. Stich, A. Imtiaz (eds.), Proceedings of the 17th International Conference on Concurrent Enterprising, 20–22 June 2011, 252–259. Aachen: RWTH Aachen University.

Kim, C., Shin, K. (2019). Developing Fair Investment Plans to Enhance Supply Chain Visibility Using Cooperative Games. Sustainability, 11(11), 3209. https://doi.org/10.3390/su11113209

Klumpp, M., Kandel, C. (2011). GPS-based real-time transport control for production network scheduling simulation. In: P. Navais, J. Machado, C. Analide, A. Abelha (eds.), The 2011 European Simulation and Modelling Conference, Conference Proceedings, October 24–26, 2011, 235–239. Guimaraes (Portugal): University of Mino.

Kovács, G., Spens, K. M. (2005). Abductive reasoning in logistics research. International Journal of Physical Distribution Logistics Management, 35(2), 132–144. https://doi.org/10.1108/09600030510590318

Lee, I., Lee, K. (2015). The Internet of Things (IoT): Applications, investments, and challenges for enterprises. Business Horizons, 58(4),

431–440. https://doi.org/10.1016/j.bushor.2015.03.008

Lee, Y., Rim, S.-C. (2016). Quantitative Model for Supply Chain Visibility: Process Capability Perspective. Mathematical Problems in Engineering, 1–11. https://doi.org/10.1155/2016/4049174

Leung, J., Chu, S.-C., Cheung, W. (2017). A Design Theory for Supply Chain Visibility in the age of Big Data. PACIS 2017 Proceedings, 218.

Mandal, S., Sarathy, R., Korasiga, V. R., Bhattacharya, S., Dastidar, S. G. (2016). Achieving supply chain resilience: The contribution of logistics and supply chain capabilities. International Journal of Disaster Resilience in the Built Environment, 7(5), 544–562. https://doi.org/10.1108/IJDRBE-04-2016-0010

McKinney, J. H., Radford, A., Stathacopoulos, A., Aifadopoulou, G., Giannopoulos, G. (2015). The business value of supply chain visibility and monitoring. Transportation research record. Journal of the Transportation Research Board, 2479(1), 86–92. https://doi.org/10.3141/2479-11

Mini, T., Widjaja, T. (2019). Tensions in Digital Platform Business Models: A Literature Review. In: Proceedings of the 40th International Conference on Information Systems (ICIS 2019), Munich.

Mintsis, G., Basbas, S., Papaioannou, P., Taxiltaris, C., Tziavos, I. N. (2004). Applications of GPS technology in the land transportation system. European Journal of Operational Research, 152(2), 399–409. https://doi.org/10.1016/S0377-2217(03)00032-8

Montecchi, M., Plangger, K., West, D. C. (2021). Supply chain transparency: A bibliometric review and research agenda. International Journal of Production Economics, 238, 108152. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2021.108152

Mubarik, M. S., Naghavi, N., Mubarik, M., Kusi-Sarpong, S., Khan, S. A., Zaman, S. I., Kazmi, S. H. A. (2021). Resilience and cleaner production in industry 4.0: Role of supply chain mapping and visibility. Journal of Cleaner Production, 292, 126058. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.126058

Mujuni Katunzi, T. (2011). Obstacles to Process Integration along the Supply Chain: Manufacturing Firms Perspective. International Journal of Business and Management, 6(5), p105. https://doi.org/10.5539/ijbm.v6n5p105

Munuzuri, J., Onieva, L., Escudero, A., Cortés, P. (2016). Impacts of a tracking and tracing system for containers in a port-based supply chain. Brazilian Journal of Operations Production Management, 13(3), 352. https://doi.org/10.14488/BJOPM.2016.v13.n3.a12

Näslund, D. (2002). Logistics needs qualitative research — especially action research. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 32(5), 321–338. https://doi.org/10.1108/09600030210434143

Nguyen, T. T. H., Taskin, N., Scahill, S., Pauleen, D. (2019). Antecedents of Supply Chain Information Visibility: The Complementarity Effect of IT Integration Capability and Interpersonal Communication Capability. 25th Americas Conference on Information Systems, AMCIS 2019, August 15–17, 2019, Cancún, Mexico. https://aisel.aisnet.org/amcis2019/enterprise_systems/enterprise_systems/5

Nilsson, F., Göransson, M., Bath, K. (2019). Models and technologies for the enhancement of transparency and visibility in food supply chains. In: Sustainable Food Supply Chains (219–236). https://doi.org/10.1016/B978-0-12-813411-5.00015-6

Norris, M., Oppenheim, C., Rowland, F. (2008). The citation advantage of open-access articles. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 59(12), 1963–1972. https://doi.org/10.1002/asi.20898

Papatheocharous, E., Gouvas, P. (2011). eTracer: An innovative near-real time track-and-trace platform. 2011 15th Panhellenic Conference on Informatics, 282–286. https://doi.org/10.1109/PCI.2011.54

Pauli, T., Fielt, E., Matzner, M. (2021). Digital industrial platforms. Business Information Systems Engineering, 63(2), 181–190. https://doi.org/10.1007/s12599-020-00681-w

Pizzuti, T., Mirabelli, G. (2015). The Global Track&Trace System for food: General framework and functioning principles. Journal of Food Engineering, 159, 16–35. https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2015.03.001

Pradhan, S. K., Routroy, S. (2018). Improving supply chain performance by Supplier Development program through enhanced visibility. Materials Today: Proceedings, 5(2), 3629–3638. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2017.11.613

Prajogo, D., Olhager, J. (2012). Supply chain integration and performance: The effects of long-term relationships, information technology and sharing, and logistics integration. International Journal of Production Economics, 135(1), 514–522. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2011.09.001

Reuver, M. de, Sorensen, C., Basole, R. C. (2018). The Digital Platform: A Research Agenda. Journal of Information Technology, 33(2), 124–135. https://doi.org/10.1057/s41265-016-0033-3

Romano, P. (2003). Coordination and integration mechanisms to manage logistics processes across supply networks. Journal of Purchasing and Supply Management, 9(3), 119–134. https://doi.org/10.1016/S1478-4092(03)00008-6

Roy, V. (2021). Contrasting supply chain traceability and supply chain visibility: Are they interchangeable? The International Journal of Logistics Management, 32(3), 942–972. https://doi.org/10.1108/IJLM-05-2020-0214

Sá, M. M. de, Miguel, P. L. de S., Brito, R. P. de, Pereira, S. C. F. (2019). Supply chain resilience: The whole is not the sum of the parts.

International Journal of Operations Production Management, 40(1), 92–115. https://doi.org/10.1108/IJOPM-09-2017-0510

Schreieck, M., Hakes, C., Wiesche, M., Krcmar, H. (2017). Governing Platforms in the Internet of Things. In: A. Ojala, H. Holmström

Olsson, K. Werder (eds.), Software Business (Vol. 304, 32–46). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-69191-6_3

Shamsuzzoha, A., Ehrs, M., Addo-Tengkorang, R., Helo, P. (2021). Tracking and tracing of global supply chain network: Case study from a Finnish company: Proceedings of the 23rd International Conference on Enterprise Information Systems, 118–125. https://doi.org/10.5220/0010515401180125

Shamsuzzoha, A. H. M., Ehrs, M., Tenkorang, R. A., Nguyen, D., Helo, P. T. (2013). Performance evaluation of tracking and tracing for logistics operations. International Journal of Shipping and Transport Logistics, 5(1), 31. https://doi.org/10.1504/IJSTL.2013.050587

Shamsuzzoha, A., Helo, P. T. (2011). Real-time Tracking and Tracing System: Potentials for the Logistics Network. In: Proceedings of the 2011 International Conference on Industrial Engineering and Operations Management, January 22–24, 2011, Kuala Lumpur, Malaysia.

Shou, Y., Zhao, X., Dai, J., Xu, D. (2021). Matching traceability and supply chain coordination: Achieving operational innovation for superior performance. Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review, 145, 102181. https://doi.org/10.1016/j.tre.2020.102181

Somapa, S., Cools, M., Dullaert, W. (2011). Real-time supply chain visibility — the business values and the antecedents of successful implementation — a conceptual framework. Proceedings of the Vervoerslogistieke Werkdagen, December 1–2, 2011, 349–375.

Somapa, S., Cools, M., Dullaert, W. (2018). Characterizing supply chain visibility — a literature review. The International Journal of Logistics Management, 29(1), 308–339. https://doi.org/10.1108/IJLM-06-2016-0150

Tse, Y. K., Tan, K. H. (2012). Managing product quality risk and visibility in multi-layer supply chain. International Journal of Production Economics, 139(1), 49–57. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2011.10.031

Vass, T. de, Shee, H., Miah, S. J. (2020). Iot in supply chain management: A narrative on retail sector sustainability. International Journal of Logistics Research and Applications, 1–20. https://doi.org/10.1080/13675567.2020.1787970

Wang, Y., Potter, A. (2007). The application of real time tracking technologies in freight transport. In: 2007 Third International IEEE Conference on Signal-Image Technologies and Internet-Based System, 298–304. https://doi.org/10.1109/SITIS.2007.65

Wei, H.-I. Wang, E. T. G. (2007). Creating strategic value from supply chain visibility — the dynamic capabilities view. In: 2007 40th Annual Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS'07), 7–7. https://doi.org/10.1109/HICSS.2007.157

Wei, H.-L., Wang, E. T. G. (2010). The strategic value of supply chain visibility: Increasing the ability to reconfigure. European Journal of Information Systems, 12.

Yang, M., Fu, M., Zhang, Z. (2021). The adoption of digital technologies in supply chains: Drivers, process and impact. Technological Forecasting and Social Change, 169, 120795. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.120795

Yin, R. K. (2018). Case study research and applications. Design and methods. Sage Publications.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
zamów prenumeratę