Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka 10/2021

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 38
Rok wydania: 2021
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.10.1
JEL: L22, L23, L66, L9

Problem wdrożenia platformy transportowej zapewniającej widoczność w czasie rzeczywistym. Wnioski z badań i rekomendacje dla teorii

The aim of the study is to contribute to supply chain visibility literature by addressing a gap between the expectations on the benefits of supply chain visibility and the successfully implemented cases. Determinants of a real- -time transportation visibility platform implementation were identified and explained and the reasons for not achieving the expected real-time visibility benefits from a platform in the transportation network with a predominant share of subcontracting were ranked. A complex network of fast-moving consumer goods companies was chosen for the research because of their greater need for visibility; visibility improvement is also more challenging for such companies. Asymmetry of risk, rewards, and benefits for freight forwarders and a real-time visibility platform hinder information sharing willingness. The in-depth analysis of entities involved in the platform deployment shows the tensions that platform governance can address. This study also provides insights on information utilization, including automating, informational, and transformational characteristics. This paper contributes to the supply chain visibility theoretical field by focusing on the practical development of real-time visibility from the standpoint of supply chain professionals.

Celem artykułu jest wniesienie wkładu w rozwój dyskusji naukowej dotyczącej widoczności łańcucha dostaw poprzez dociekania na temat luki między oczekiwaniami dotyczącymi korzyści z widoczności łańcucha dostaw a pomyślnymi wdrożeniami. Zidentyfikowano i wyjaśniono czynniki warunkujące wdrożenie platformy widoczności transportu w czasie rzeczywistym. Uszeregowano przyczyny nieosiągnięcia oczekiwanych korzyści z widoczności w czasie rzeczywistym za pomocą platformy w sieci transportowej z przeważającym udziałem podwykonawstwa. Do badań wybrano złożoną sieć z branży produktów szybko rotujących. Uczyniono tak dlatego, że w przypadku takiej sieci istnieje większa potrzeba widoczności, a jej poprawa jest trudniejsza. Asymetria ryzyka i korzyści dla spedytorów oraz platformy zmniejszają gotowość do wymiany informacji. Dogłębna analiza zachowań podmiotów zaangażowanych we wdrażanie platformy wskazuje na napięcia, które może rozwiązać zarządzanie platformą. Przeprowadzone badania skupiają się na analizie wykorzystania informacji w kontekście automatyzacji, informatyzacji i transformacji cyfrowej. Niniejszy artykuł przyczynia się do rozwoju rozważań dotyczących widoczności w łańcuchu dostaw.

Słowa kluczowe: supply chain visibility; transportation visibility platform; supply chain; complexity; digitization (widoczność w łańcuchu dostaw; platforma widoczności w sieci transportowej; łańcuch dostaw; złożoność; cyfryzacja)
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.10.2
JEL: Q53, Q57

Szybki rozwój techniki i nowoczesnych gałęzi przemysłu sprzyja wzrostowi ilości wytwarzanych odpadów. Wiążą się z tym poważne problemy ekologiczne i ekonomiczne, które muszą być kontrolowane i na bieżąco rozwiązywane zgodnie z wymogami ochrony środowiska. Wczesne rozpoznanie zagrożenia, jakie niesie ze sobą nieodpowiednie gospodarowanie odpadami, pozwala w krótkim czasie podjąć trafne decyzje, które będą bezpieczne, możliwe do zaakceptowania przez społeczeństwo i zapewne związane z dużo mniejszymi kosztami. Konieczne są działania zarówno wytwórców, jak i obywateli, ukierunkowane na opracowanie skutecznych sposobów unieszkodliwiania odpadów. W niniejszej pracy podjęto próbę analizy i wyjaśnienia zagadnień związanych z termicznym unieszkodliwieniem palnych odpadów przemysłowych. Celem pracy było wykorzystanie powyższych odpadów przede wszystkim do celów energetycznych. Tę procedurę można stosować w różnych już istniejących procesach technologicznych. Termiczna utylizacja zachodzi w różnego typu komorach, a instalacje są dobierane indywidualnie do każdego rodzaju odpadów ze względu na różnorodność ich właściwości.

Słowa kluczowe: ciekłe odpady przemysłowe; oleje odpadowe; efektywna gospodarka materiałowa
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.10.3
JEL: D24, G32, M21, O32, Q56

Przedsiębiorstwa, dążąc do maksymalizacji efektywności funkcjonowania łańcucha dostaw, powinny zmierzać do jego zrównoważenia. Jednak bardzo często dużą barierą dla przedsiębiorstw jest przestrzeganie praktyk zrównoważonego rozwoju przy jednoczesnym zapewnieniu lepszych wyników finansowych. W ostatnich latach wzrosło także znaczenie nowoczesnych rozwiązań zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju i wykorzystujących sztuczną inteligencję do poprawy wydajności zarządzania łańcuchem dostaw. Dlatego w artykule przyjęto dwa cele. Pierwszy, natury teoretycznej, polega na określeniu możliwości wsparcia wdrożenia i rozwoju zarządzania zrównoważonym łańcuchem dostaw przy zastosowaniu technologii sztucznej inteligencji. Drugi, natury praktycznej, dotyczy przedstawienia sposobów poprawy finansów łańcucha dostaw z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań do zarządzania nimi, czyli SSCM (sustainable supply chain management, zarządzanie zrównoważonym łańcuchem dostaw) i AI (artificial intelligence, sztuczna inteligencja), na przykładzie polskiej firmy odzieżowej stosującej omnichannel. We wnioskach ze studium przypadku stwierdzono, że wdrażając sztuczną inteligencję, liderzy łańcucha dostaw mogą z większą łatwością poprawić wszystkie kluczowe wymiary zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza w obszarze strategicznym, poprzez wzmocnienie partnerstwa i współpracy z dostawcami oferującymi materiały o wartości dodanej, które gwarantują przewagę konkurencyjną.

Słowa kluczowe: finanse łańcucha dostaw; zrównoważony łańcuch dostaw; sztuczna inteligencja; logistyka omnichannel
Pobierz artykul

O sprawach istotnych dla współczesnej logistyki dyskutowano w Warszawie 7 września 2021 r. podczas II Konferencji Specjalistów Logistyki zorganizowanej przez firmę JARTOM Real Estate. W konferencji wzięli udział zarówno praktycy biznesu z kraju i zagranicy, jak i przedstawiciele nauki oraz administracji. Miesięcznik „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” był patronem medialnym imprezy.

Słowa kluczowe: sprawozdanie; konferencja; specjaliści logistyki
Pobierz artykul
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł