Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-2037.2022.12.1
JEL: R41
Renata Stefaniak ORCID: 0000-0003-1243-5194 , e-mail: renatas85|wp.pl| |renatas85|wp.pl

Safety in road traffic — selected aspects of safety on Polish roads

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym — wybrane aspekty bezpieczeństwa na polskich drogach

The article presents the subject matter of safety in road traffic in Poland in the aspects selected by the authors. The research objective of the study was to identify, analyse and evaluate road safety in Poland. A review of the literature, i.e. books and scientific articles, as well as analysis of statistical data from the Polish Border Guard Headquarters in Warsaw, the National Police Headquarters in Warsaw and the Central Statistical Office were used to examine the problem matter. The status of road safety depends on numerous factors: the article analyses road accidents that occurred in specific months, days of the week and times of the day and considers alcohol intoxication of road users. The authors emphasize that one of the most essential problems that Poland faces today is low level of road safety. This may be for two reasons. First of all, there is an increase in the number of passenger cars, trucks, and tractor units. Secondly, the pace of road infrastructure improvement is insufficient.

W artykule zaprezentowano tematykę bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Polsce w wybranych przez autorów aspektach. Celem badawczym opracowania była identyfikacja, analiza i ocena bezpieczeństwa drogowego w Polsce. Do poznania problematyki zastosowano przegląd literatury, tj. pozycji zwartych oraz artykułów naukowych, analizę danych statystycznych pochodzących z Komendy Głównej Straży Granicznej w Warszawie, Komendy Głównej Policji w Warszawie oraz Głównego Urzędu Statystycznego. Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego uwarunkowany jest wieloma czynnikami, zaś w artykule dokonano analizy wypadków drogowych, które miały miejsce w określonych miesiącach, dniach tygodnia i określonych porach doby oraz wzięto pod uwagę nietrzeźwość użytkowników dróg. Autorzy podkreślają, że jednym z ważniejszych problemów, jakie dotykają dziś Polskę, jest ciągle niski poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego. Może to wynikać z dwóch powodów. Pierwszym jest wzrost liczby pojazdów osobowych i ciężarowych oraz ciągników siodłowych. Drugi to zbyt wolna poprawa infrastruktury drogowej.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: transport; safety; evaluation; passenger; road accidents (transport; bezpieczeństwo; ocean; pasażer; wypadki drogowe)

Bibliografia

Barcik, J., & Czech, P. (2010). Wpływ infrastruktury drogowej na bezpieczeństwo ruchu. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Transport, (67).

Border Guard Headquarters (2021). Informacja statystyczna za 2020 rok. https://www.strazgraniczna.pl/pl/granica/statystyki-sg/2206,Statystyki-SG.html

Caban, J., Droździeł. P., Marczuk, A., & Kluska, A. (2015). Przyczyny powstawania wypadków drogowych w Polsce. Logistyka, (5).

European Commission. (2011). White Paper. Roadmap to a single European transport area — towards a competitive and resourceefficient transport system, 28.03.2011.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. (2021). Trwa intensywny rozwój dróg szybkiego ruchu. Najważniejsze statystyki. https://www.gov.pl/web/gddkia/trwa-intensywny-rozwoj-drog-szybkiego-ruchu-najwazniejsze-statystyki

Główny Urząd Statystyczny. (2021). https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/transport-i-lacznosc/transport/transport-wyniki-dzialalnosciw-2020-roku,9,20.html

Kodeks karny, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970880553/U/D19970553Lj.pdf (access: 17.12.2021)

Komenda Główna Policji. (2011–2021). Wypadki drogowe w Polsce w latach 2010–2020. https://statystyka.policja.pl/st/ruch–drogowy/76562,wypadki-drogowe-raporty-roczne.html

Kwaśniewski, J., & Bieńczak, M. (2017). Elementy społecznych kosztów transportu. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, (119), 239–248.

Siedlecka, S., & Mądziel, M. (2016). Problemy bezpieczeństwa w logistyce transportu drogowego. Autobusy: Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, (6).

Skoczyński, P. (2021). Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce w 2020 roku. Analiza danych o wypadkach drogowych. Kwartalnik Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, (1–2).

Targosz, J., & Wiederek. J. (2019). Rozwój infrastruktury drogowej w Polsce. Autobusy: Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, (1–2).

Wicher, J. (2012). Bezpieczeństwo samochodów i ruchu drogowego. Wyd. III. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności.

Zielińska, E. (2015). Wybrane aspekty bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. TTS Technika Transportu Szynowego, (12).

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
zamów prenumeratę