Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.11.3
JEL: L91, R40

Sektor transportu i gospodarki magazynowej w wybranych krajach Unii Europejskiej w latach 2011–2020

Głównym celem artykułu jest porównanie stanu sektora transportu i gospodarki magazynowej wybranych krajów Unii Europejskiej i określenie wpływu kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 na ten sektor. Artykuł nie ma charakteru systematycznego przeglądu literatury (stąd mała liczba cytowań w bibliografii), lecz zawiera przede wszystkim analizę danych. Analiza została podzielona na dwa etapy. W pierwszym etapie badań posłużono się danymi pochodzącymi z bazy Eurostatu oraz ze strony internetowej brytyjskiego organu administracji rządowej Office for National Statistics i na tej podstawie dokonano porównania kondycji sektora transportu i gospodarki magazynowej w wybranych krajach w latach 2011–2020. Jako głównych wskaźników użyto wartości dodanej brutto oraz poziomu zatrudnienia. Z przeprowadzonej analizy wynika, że sektor transportu i gospodarki magazynowej jest wyjątkowo wrażliwy na wahania aktywności społeczno-gospodarczej w poszczególnych krajach, a na skutek kryzysu z 2020 r. nastąpiły duże spadki poziomu zatrudnienia w tym sektorze (z niewielkimi wyjątkami). Drugi etap jest poświęcony odpowiedzi na te zmiany. Do badania użyto danych pobranych ze stron internetowych z ofertami pracy. W rezultacie obecnie notuje się największe zapotrzebowanie na pracowników magazynowych oraz zarządzających logistyką i ten trend występuje praktycznie we wszystkich badanych krajach.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: sektor transportu i gospodarki magazynowej; wartość dodana brutto; mapa cieplna; pandemia COVID-19

Bibliografia

Bibliografia/References

Mindur, M. (2016). Przesłanki tworzenia europejskiej polityki logistycznej. Marketing i Zarządzanie, (1/42), 111–125.

Grzelakowski, A. S. (2019). Transport systems and their impact on quality and efficiency of logistics macrosystems. W: M. Stajniak, M. Szuster, M. Kopeć, A. Toboła (red.), Challenges and modern solution in transportation. Radom: Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium”. https://doi.org/10.17270/B. M. 978-83-66017-85-6

PwC (2021). Transport and logistics barometer. 2020 full-year analysis of M&A deals, joint ventures and strategic alliances in the transport and logistics industry, https://www.pwccn.com/en/industries/transportation-and-logistics/publications/transport-logistics-barometer-feb2021.html (30.09.2021).

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
zamów prenumeratę