Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-2037.2022.10.1
JEL: Z30, Z31, Z33

Strategie wzrostu odporności łańcuchów dostaw w turystyce

Strategie wzrostu odporności łańcuchów dostaw w turystyce

W wyniku pandemii COVID-19 wzrost odporności stał się priorytetem dla większości globalnych łańcuchów dostaw w przemyśle i handlu. Mimo wielu badań i analiz dotyczących międzynarodowych łańcuchów dostaw w przemyśle i handlu występuje luka poznawcza dotycząca odporności łańcuchów dostaw w turystyce. Dlatego głównym celem artykułu jest zidentyfikowanie struktury podmiotowej oraz istoty zarządzania turystycznymi łańcuchami dostaw, co pozwoli na przeprowadzenie wstępnej analizy przydatności zalecanych w działalności produkcyjno-handlowej sześciu strategii wzmacniania ich odporności z perspektywy działalności turystycznej. Metodyka artykułu bazuje przede wszystkim na studiach literatury przedmiotu, analizie logicznej i obserwacji uczestniczącej. Dlatego konkluzje będące rezultatem logicznej dedukcji powinny być dodatkowo zweryfikowane w drodze dalszych badań empirycznych.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: zarządzanie łańcuchem dostaw; turystyczne łańcuchy dostaw; wzrost odporności; pandemia COVID-19

Bibliografia

Bibliografia/References

Bąkowska-Morawska, U. (2014). Turystyczne łańcuchy dostaw. Kierunki zmian i doskonalenia. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (359), s. 13–18. https://doi.org/10.15611/pn.2014.359.01

Buhalis, D., & Laws, E. (red.) (2001). Tourism Distribution Channels: Practices, Issues and Transformations. Continuum International Publishing Group.

Gulsun, B., Yilmaz, O., Aslan, B. (2015). An Example Study of Tourism Logistics for Touristic Places in Turkey. The 2015 International Academic Research Conference, 12–15 April, Paris.

Hippold, S. (2020). 6 Strategies for a More Resilient Supply Chain. https://www.gartner.com/

Kusa, R. (2009). Analiza łańcucha dostaw produktu turystycznego. W: J. Pyka (red.), Konkurencja i kooperacja w strategiach zarządzania organizacjami. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. https://www.yumpu.com/xx/document/view/31870115/analizalancucha-dostaw-produktu-turystycznego

Landre, M., & Peeters P. (2011). Transport and Tourism: A Weak Symbiosis. An Introduction to the Special Issue. European Journal of Transport and Infrastructure Research, 11(3), 276–280. https://doi.org/10.18757/ejtir.2011.11.3.2932

Paliś, B., & Przenzak, K. (2022). Zachowania nabywców na międzynarodowym rynku turystyki zakupowej. Gospodarka Materiałowa & Logistyka, (2), 26–39. https://doi.org/10.33226/1231-2037.2022.2.3

Pawłowski, K. (2021). Zarządzanie pasażerskim transportem kolejowym w sytuacjach kryzysowych na przykładzie PKP Intercity w trakcie pandemii COVID-19. Gospodarka Materiałowa & Logistyka, (6), 36–44. https://doi.org/10.33226/1231-2037.2021.6.4

Sinclar, M. T., & Stabler, M. (1997). Economics of Tourism. Routledge.

Świtała, M. (2021). Wpływ pandemii COVID-19 na mobilność mieszkańców Warszawy. Gospodarka Materiałowa & Logistyka, (9), 19–31. https://doi.org/10.33226/1231-2037.2021.98.3

Witkowski, J. (2020). Dzieje logistyki od wsparcia przemocy do doskonalenia jakości życia. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

World Tourism Organization. (1975). Distribution Channels for Tourism. World Tourism Organization Report.

Zhang, X., Song, H., & Huang G. Q. (2009). Tourism supply chain management: A new research agenda. Tourism Management, 30. 345–358. http://dx.doi.org/10.1016/j.tourman.2008.12.010

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
zamów prenumeratę