Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr hab. inż. Tomasz Kamiński
ORCID: 0000-0002-6695-4136

Specjalista z zakresu Inteligentnych Systemów Transportowych i innowacyjnych rozwiązań w transporcie drogowym. Doktor habilitowany nauk technicznych. Absolwent studiów MBA w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Członek Polskiego Stowarzyszenia Telematyki Transportu i Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych. Członek Założyciel stowarzyszenia EKOMOBILNOŚĆ oraz członek Stowarzyszenia ITS Polska. Kierownik i uczestnik 34 krajowych i międzynarodowych projektów badawczych. Uczestnik Komitetu Technicznego nr 17 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Autor około 250 publikacji naukowych i publikacji o charakterze popularyzatorskim, a także współautor monografii i podręczników z dziedziny transportu. Pasjonat modelarstwa lotniczego.

 
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.1.2
JEL: O18, R4, Q55

W artykule opisano zagadnienie automatyzacji transportu, stanowiące jeden z aktualnych trendów rozwoju pojazdów i infrastruktury drogowej. Sposób wdrożenia pojazdów zautomatyzowanych, a następnie wykorzystania pojazdów w pełni autonomicznych, nie został jeszcze określony, jednak można przypuszczać, że będą one stanowiły rozwiązanie wspierające zrównoważoną mobilność — szczególnie w obrębie miast i aglomeracji miejskich. Będzie to możliwe dzięki osiągnięciu, charakterystycznego dla zrównoważonej mobilności, kompromisu między celami ekonomicznymi, społecznymi i środowiskowymi. Wdrożenie nowych koncepcji w zakresie mobilności na żądanie, współdzielenia i wypożyczania pojazdów, w połączeniu z automatyzacją transportu powinno przynieść efekt w postaci ograniczenia zatorów drogowych i obniżeniu emisji szkodliwych składników spalin. Zmianie mogą ulec również modele dostaw towarów, które będą się mogły odbywać w porze nocnej, co może poprawić wykorzystanie taboru pojazdów, infrastruktury drogowej i magazynowej. Wybrane właściwości pojazdów zautomatyzowanych i autonomicznych będzie można wykorzystać w celu wsparcia postulatów zrównoważonej mobilności.

Opracowanie miało na celu scharakteryzowanie zagadnień związanych z autonomizacją transportu drogowego. Przedstawiono aspekty mobilności miejskiej, jak również przykładowe pojazdy, których testy są obecnie prowadzone w warunkach rzeczywistych.

Słowa kluczowe: autonomizacja transportu drogowego; pojazdy autonomiczne; mobilność miejska; nowoczesne technologie w transporcie
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.6.2
JEL: L62, R41

W artykule opisano rozwiązania z zakresu C-ITS, które były uwzględnione w analizach przeprowadzonych dla potrzeb projektu RID 4D, pt. „Wpływ stosowania usług Inteligentnych Systemów Transportowych na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego”, zrealizowanego na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (umowa nr DZP/RID-I41/7/NCBR/2016).

Rozwiązania z zakresu C-ITS stanowią kolejny etap rozwoju Inteligentnych Systemów Transportowych. Dane z tych systemów mogą być wykorzystywane w ramach tzw. lokalnych map dynamicznych, które stanowią narzędzie łączące statyczne informacje o drogach, infrastrukturze drogowej i przydrożnej, z dynamiczną informacją drogową. Zakres danych dynamicznych obejmuje przesyłane do pojazdów informacje m. in. o incydentach drogowych czy awaryjnym hamowaniu, a ich wykorzystanie może się przyczynić do wzrostu bezpieczeństwa drogowego. Ponadto zwiększenie liczby dostępnych danych umożliwi precyzyjniejsze reagowanie na zagrożenia przez systemy wspomagania kierowcy w sytuacjach awaryjnych, w tym przez systemy stosowane w pojazdach autonomicznych.

W artykule opisano również możliwość wsparcia rozwoju elektromobilności przez rozwiązania z zakresu ITS, głównie dzięki sprawniejszemu informowaniu kierowców o możliwości ładowania akumulatora trakcyjnego samochodu i zastosowaniu inteligentnych plenerów podróży, uwzględniających poziom naładowania akumulatora, ale również rozmieszczenie i dostępność punktów ładowania.

Słowa kluczowe: ITS; C-ITS; systemy kooperacyjne; bezpieczeństwo ruchu drogowego