Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.6.4
JEL: D22, O30

Wielowymiarowa analiza ceny jednego metra kwadratowego powierzchni mieszkalnej w Polsce w latach 1998–2019

W artykule poruszony został problem z zakresu analizy wielowymiarowej i jej oceny danych dotyczących ceny jednego metra kwadratowego powierzchni mieszkalnej w Polsce. Badania wykonano w trzech etapach. W etapie pierwszym przeprowadzono analizę i ocenę szeregu czasowego pierwotnego dotyczącego ceny jednego metra kwadratowego powierzchni mieszkalnej w Polsce w ujęciu dynamicznym. W drugim i trzecim etapie wielowymiarowej analizy przeprowadzono grupowanie danych. Zmienną grupującą były lata, kwartały i na ich podstawie przeprowadzono analizę i jej ocenę. Przeprowadzona ocena wielowymiarowej analizy jest przesłanką do poprawnego doboru metody prognozowania na przyszłość.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: cena mieszkania; wielowymiarowa analiza

Bibliografia

Bibliografia/References

Kozicki, B., Waściński, T., Brzeziński, M., Tomaszewski, J. (2018). Zastosowanie prognozy do planowania przychodów przedsiębiorstwa, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 5, s. 332–334.

Kozicki, B., Waściński, T., Brzeziński, M., Lisowska, A. (2018). Cost forecast in a shipping company, Transport means 2018, Litwa, ISSN 1822-296 X (print), ISSN 2351-7034 (on-line), s. 1235–1241.

Kozicki, B. (2018). Metodyka prognozowania zysku, Systemy Logistyczne Wojsk, 2018, SLW 49(2), DOI: 10.5604/01.3001.0012.7142, s. 138–157.

Kozicki, B., Waściński, T., Lisowska, A. (2018), Selection of optimal forecasting method for a CPI inflation measure in Poland, Lublin: Wydawnictwo Katedry Zarządzania Jakością i Wiedzą WE UMCS, ISBN 978-83-62785-31-5, s. 565–574.

Łuniewska, M., Tarczyński, W. (2006). Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Owsiak, S. (2015), Finanse, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Cena artykułu
16.00
Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 6/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
zamów prenumeratę