Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-2037.2022.9.3
JEL: L91, M53
Andrzej Kulis ORCID: 0000-0002-6561-6389 , e-mail: a.kulis|prac.pwsos.pl| |a.kulis|prac.pwsos.pl

Wpływ pandemii na szkolenie przyszłych kierowców zawodowych w ośrodkach szkolenia kierowców

Celem głównym artykułu pt. Wpływ pandemii na szkolenie przyszłych kierowców zawodowych w ośrodkach szkolenia kierowców było wykazanie, w jaki sposób pandemia wpłynęła na liczbę osób, które pragnęły odbyć tego rodzaju kurs w okresie jej trwania. Ponadto celem szczegółowym było zobrazowanie wpływu zaistniałej sytuacji na funkcjonowanie i organizację ośrodków szkolenia kierowców, które prowadziły tego rodzaju kursy. Na podstawie badań przeprowadzonych metodą ankietową w ośrodkach na terenie województwa mazowieckiego wykazano, że w okresie pandemii wzrosła liczba kandydatów na kierowcę zawodowego. Taki rezultat wiązał się bezpośrednio z zapotrzebowaniem (popytem) na rynku pracy, głównie na kierowców przewożących towary. To zaś wynikało z rosnącego popytu na zakupy dokonywane on-line. Na tej podstawie założona teza została zweryfikowana negatywnie.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: pandemia; kwalifikacja wstępna; zarządzanie przedsiębiorstwem; ośrodek szkolenia kierowców; metoda ankietowa

Bibliografia

Bibliografia/References

 

Bogdanienko, J. (2010). Organizacja i zarządzanie w zarysie. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego.

Dołhasz, M. (red.) (2009). Podstawy zarządzania. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Gierszewska, G., & Romanowska, M. (2014). Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

http://www.przeglepidemiol.pzh.gov.pl/slowniczek-terminow-epidemiologicznych (pobrano 11.07.2021).

https://ourworldindata.org/covid-vaccinations?country=OWID_WRL (pobrano 12.07.2021).

Kicman-Gawłowska, A. (2005). Nadzór nad chorobami zakaźnymi w świetle Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych. Przegląd Epidemiologiczny, 62.

Kowalczuk, A. (2015). Otoczenie przedsiębiorstwa jako determinanta konkurencyjności. Przedsiębiorstwo i Region, (7).

Nasiłowski, M (2016). System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii. Key Text.

Semenza, J. C., Rocklöv, J., Penttinen, P., & Lindgren, E. (2016). Observed and projected drivers of emerging infectious diseases in Europe. Annals of the New York Academy of Sciences, 1382(1), 73–83. https://doi.org/10.1111/nyas.13132

Sudoł, S. (2012), Nauki o zarządzaniu. Podstawowe problemy i kontrowersje. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 z późn. zm.); stan prawny na 2020 r.

Ustawa z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. nr 125, poz. 1371 z 2001 r. z poźn. zm.).

Ustawa 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2020, poz. 1268); stan prawny na 2020 r.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
zamów prenumeratę