Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-2037.2022.4.1
JEL: D2, D8
Rafał Prusak ORCID: 0000-0001-9896-7233 , e-mail: rafal.prusak|pcz.pl| |rafal.prusak|pcz.pl
Edyta Kardas ORCID: 0000-0001-7699-2622 , e-mail: edyta.kardas|pcz.pl| |edyta.kardas|pcz.pl

Wpływ wybranych aspektów zarządzania wiedzą na funkcjonowanie przedsiębiorstwa

Wiedza oraz zarządzanie nią są kluczowymi czynnikami sukcesu przedsiębiorstw funkcjonujących współcześnie na rynku. Jedną z głównych cech dobrego zarządzania z punktu widzenia budowania unikatowych przewag konkurencyjnych jest zdolność przedsiębiorstwa do uczenia się i transferu wiedzy. Wiedza współcześnie staje się — w skali mikro — priorytetowym czynnikiem wytwórczym oraz — w skali makro — determinantą postępu technicznego. Do potencjalnych korzyści będących efektem wdrożenia systemu zarządzania wiedzą można zaliczyć: tworzenie nowych produktów i marek, budowę wizerunku, optymalizację wykorzystania zasobów, budowę efektywnych relacji wewnętrznych i zewnętrznych, tworzenie innowacji oraz prowadzenie prac badawczo-rozwojowych. Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badań przeprowadzonych w grupie 105 przedsiębiorstw w kontekście wpływu wybranych elementów systemu zarządzania wiedzą na: liczbę reklamacji, liczbę zdarzeń niebezpiecznych i wypadków, wydajność pracy, liczbę klientów, wielkość fluktuacji kadr oraz liczbę pomysłów i usprawnień.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: zarządzanie wiedzą; logistyka; zarządzanie procesami

Bibliografia

Bibliografia/References

Abernathy, W. J., & Utterback, J. M. (1978). Patterns of industrial innovation. Technology Review, 80.

Beijerse, R. P. (2000). Knowledge management in small and medium-sized companies: Knowledge management for entrepreneurs. Journal of Knowledge Management, 4(2), 162–179.

Boiral, O. (2002). Tacit management and environmental management. Long Range Planning, 35(3), 291–317. https://doi.org/10.1016/S0024-6301 (02) 00047-X

Brdulak, J. J., Guzik, M., Pawluczuk, A., & Bałaszczuk, A. (2004). Zarządzanie wiedzą w polskich przedsiębiorstwach. Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.

Calo, T. J. (2008). Talent management in the era of the aging workforce: The critical role of knowledge transfer. Public Personnel Management, 37(4), 403–416. https://doi.org/10.1177/009102600803700403

Connelly, C. E., & Kelloway, E. K. (2003). Predictors of employees’ perceptions of knowledge sharing cultures. Leadership and Organization Development Journal, 24(5), 294–301. R https://doi.org/10.1108/01437730310485815

Dajczak, K. (2008). Kulturowe uwarunkowania zarządzania wiedzą w przemyśle stoczniowym. W: Wiedza jako zasób strategiczny przedsiębiorstwa. Wydział Ekonomiczny UMCS.

Grudzewski, W. M., & Hejduk, I. (2011). Przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiana paradygmatów zarządzania. Master of Business Administration, 19(1), 95–111.

Hansen, M., Nohria, N., & Tierney, T. (1999). What's your strategy for marketing knowledge? Harvard Business Review, (3/4), 106–116.

Karwowski, A. (2011). Zarządzanie wiedzą. Bezpieczeństwo Pracy, (11).

Kłak, M. (2010). Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa. Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej.

Koźmiński, A. K. (2005). Zarządzanie w warunkach niepewności. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Lee, H., & Choi, B. (2003). Knowledge management enablers, processes, and organizational performance: An integrative view and empirical examination. Journal of Management Information Systems, 20(1), 179–228.

Leiblein, M. J., & Madsen, T. L. (2009). Unbundling competitive heterogeneity: Incentive structures and capability influences on technological innovation. Strategic Management, 30, 711–735. https://doi.org/10.1002/smj.746

Levy, M., Loebbecke, & C., Powell, P. (2003). SMEs, co-opetition and knowledge sharing: the role of information systems. European Journal of Information Systems, 12(1), 4–7.

McAdam, M., & Reid, R. (2001). SME and large organisation perceptions of knowledge management: comparisons and contrasts. Journal of Knowledge Management, 5(3), 231–241.

Nonaka, I., & Takeuchi, H. (2000). Kreowanie wiedzy w organizacji. Jak japońskie spółki dynamizują procesy innowacyjne (przekład). Poltext.

Perechuda, K. (2005). Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym. Wizualizacja i kompozycja. Wydawnicwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.

Polanyi, M. (1967). The tacit knowledge dimension. Routledge & Kegan Paul.

Porter, M. E., & Kramer, M. R. (2002). The competitive advantage of corporate philanthropy. Harvard Business Review, 80, 56–68.

Teece, D. J. (2000). Managing intellectual capital. Organizational, strategic and policy dimensions. Oxford University Press.

Tuomi, I. (1999). Corporate knowledge. Theory and practice of intelligent organizations. Metaxis.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
zamów prenumeratę