Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Wybrane przykłady wsparcia przez państwo-gospodarza w Polsce w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych

W artykule zostały przestawione wybrane przykłady realizacji zadań wsparcia przez państwo gospodarza wojsk sojuszniczych i partnerskich, wykonujących zadania na terytorium Polski wynikające z nowych uwarunkowań geopolitycznych, w jakich znalazła się Europa Środkowo-Wschodnia. Powstałe zagrożenia i dynamika tych zmian wymusiły na władzach sojuszu potrzebę wzmocnienia wschodniej flanki NATO w ramach poprawy bezpieczeństwa regionu.

W rezultacie podjętych działań nastąpiła intensyfikacja ćwiczeń w Polsce i krajach nadbałtyckich, przemieszczeń wojsk sojuszniczych przez nasze terytorium oraz ich rozmieszczanie w ramach tworzenia wzmocnionej wysuniętej obecności eFP (enhanced Forward Presence) i operacji Atlantic Resolve. W konsekwencji wzrost zaangażowania sojuszu w wykonywanie zadań na naszym terytorium wymaga zwiększonego udziału w ramach HNS (host nation support) nie tylko systemu militarnego, ale również zaangażowania pozamilitarnych ogniw obronnych państwa.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo; system HNS; wsparcie przez państwo gospodarza; infrastruktura wojskowa; zasoby logistyczne

Bibliografia

Doktryna, MON. (2014). Doktryna logistyczna Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, D-4 (B). Bydgoszcz: Ministerstwo Obrony Narodowej.

Doktryna, MON. (2016). Doktryna wsparcia przez państwo-gospodarza, DD-4.5 (B). Warszawa: Ministerstwo Obrony Narodowej.

Kwarto, P. (2018). Aktualne uwarunkowania wsparcia przez państwo-gospodarza. Referat wygłoszony na konferencji naukowej Zarządu Logistyki P-4 SG WP: Tarnowo Podgórne (04-06.12.2018). Zarząd Logistyki P-4, Szef Oddziału Interoperacyjności i HNS.

Kwarto, P. (2019). Materiały informacyjne Zarządu Logistyki P-4 SG WP. Warszawa: 01.03.2019, Kurs HNS, WAT, prezentacja ppt.

MON, DG RSZ. (2019). Materiały informacyjne Dowództwa Generalnego Rodzajów Sil Zbrojnych.

MON, DO RSZ. (2016). Materiały informacyjne Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sil Zbrojnych.

MON, DO RSZ. (2019). Materiały informacyjne Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sil Zbrojnych.

MON, IWsp SZ. (2016). Materiały informacyjne Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

MON, IWsp SZ. (2017). Materiały informacyjne Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

MON, IWsp SZ. (2018). Materiały informacyjne Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

MON, IWsp SZ. (2019). Materiały informacyjne Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

MON, SG WP SZ. (2019). Materiały informacyjne Zarządu Logistyki P-4 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

MON, STiRW-CKRW. (2016). Materiały informacyjne Szefostwa Transportu i Ruchu Wojsk — Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk.

MON, STiRW-CKRW. (2019). Materiały informacyjne Szefostwa Transportu i Ruchu Wojsk — Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk.

MON, 43 WOG. (2017). Materiały informacyjne Inspektoratu 43 Wojskowego Oddziału Gospodarczego.

MON, Rozporządzenie. (2000). Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 listopada 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu zakwaterowania wojsk obcych i ich personelu cywilnego, przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1735).

MON, Umowa. (2012). Umowa nabycia i usług wzajemnych pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a Departamentem Obrony Stanów Zjednoczonych Ameryki. Warszawa: 03.12.2012.

Rada Ministrów, Rozporządzenie. (2010). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu finansowania zadań realizowanych w ramach międzynarodowej współpracy z zakresu wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa, wynikających z umów i porozumień (Dz.U. Nr 237, poz. 1568 ze zm.).

Ustawa, Sejm. (1999). Ustawa z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium RP oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium (Dz.U. z 2018 r. poz. 35).

Woźniak, P. (2018). Doświadczenia i wnioski z funkcjonowania systemu HNS w jednostkach i komórkach organizacyjnych MON oraz elementach pozamilitarnych systemu obronnego kraju. Referat wygłoszony na konferencji naukowej Zarządu Logistyki P-4 SG WP. Zarząd Logistyki P-4, Szef Zarządu.

Cena numeru czasopisma
59.90
Prenumerata
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
zamów prenumeratę