Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marketing i Rynek 03/2023

ISSN: 1231-7853
Liczba stron: 56
Rok wydania: 2023
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: A4
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
18.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
70.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:
DOI: 10.33226/1231-7853.2023.3.1
JEL: M30, M14

Artykuł jest poświęcony szczególnemu aspektowi działalności rynkowej przedsiębiorstw, jakim jest wchodzenie w relacje biznesowe z autorytarnymi rządami, ich agendami lub zależnymi od nich podmiotami oraz funkcjonowanie na rynkach krajów uznawanych za niedemokratyczne, w których władze naruszają prawa człowieka, łamią praworządność i zachowują się agresywnie wobec własnych obywateli lub innych państw. Prowadzenie działań rynkowych w zarysowanym kontekście społeczno-politycznym może być uznane za manifestację tzw. ciemnej strony marketingu, czyli za postępowanie w sposób nieetyczny i przynoszący szkody dla określonych interesariuszy. W nawiązaniu do teorii etyki marketingu i przy użyciu wybranych przykładów empirycznych wskazuje się na potrzebę uwzględnienia postaw i zachowań przedsiębiorstw w tego rodzaju warunkach w badaniach poświęconych identyfikacji i ocenie przejawów ciemnej strony marketingu, szczególnie biorąc pod uwagę narastające zagrożenia dla rządów prawa i podstawowych norm moralnych.

Słowa kluczowe: ciemna strona marketingu; otoczenie społeczno-polityczne; biznes; etyka
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-7853.2023.3.2
JEL: M31

W związku z rosnącą świadomością konsumentów dotyczącą zagrożeń związanych ze stanem środowiska naturalnego zaczęto szukać opcji działania zmniejszających negatywny wpływ na planetę, a firmy musiały zrewidować swoją ofertę i nauczyć się skutecznie komunikować proekologiczne cechy swoich marek. Jednym ze sposobów takiej komunikacji jest zawarcie odpowiednich informacji bezpośrednio na opakowaniu, co przynosi efekty zwłaszcza w przypadku osobistych zakupów w sklepie. Głównym celem tego artykułu jest próba oceny wpływu elementów proekologicznych prezentowanych na opakowaniach produktów na intencje zakupowe konsumentów oraz wizerunek marki. Aby zrealizować owe założenia, wykonano badanie empiryczne w technice eksperymentu, polegające na prezentacji uczestnikom fizycznych prototypów opakowań i eksploracji ich preferencji zakupowych. Wykorzystano prototypy opakowań reprezentujące pięć różnych rodzajów produktów – część z nich charakteryzowały cechy proekologiczne, podczas gdy pozostałe takich cech nie posiadały. Wyniki potwierdzają pozytywny wpływ czynników proekologicznych umieszczonych na opakowaniach na intencje zakupowe konsumentów, a także na wizerunek marki (marki ekologiczne postrzegano jako wysokojakościowe i ciekawe). W czterech z pięciu analizowanych kategorii produktowych najwięcej respondentów zdecydowałoby się na zakup marki zawierającej elementy prośrodowiskowe. Wyniki badań wskazują na potencjalne korzyści dla właścicieli marek, płynące z umieszczenia proekologicznych treści na opakowaniach, mogące stanowić źródło przewagi konkurencyjnej.

Słowa kluczowe: green marketing; opakowania; wizerunek marki; decyzje zakupowe; zachowania konsumenckie
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-7853.2023.3.3
JEL: M30, M31, M37

Media społecznościowe na stałe wpisały się jako element procesu komunikacji rynkowej przedsiębiorstw w przestrzeni wirtualnej. Na obecny stan komunikacji marketingowej z pewnością istotny wpływ miała globalna pandemia COVID-19 i przeniesienie większości aktywności promocyjnej do sfery online. Postępująca digitalizacja, postpandemiczne doświadczenia użytkowników mediów społecznościowych, zmieniające się postawy odbiorców, a także ich rosnące oczekiwania wobec marek przekładają się na nieustanną potrzebę adaptacji działań komunikacyjnych w marketingu w mediach społecznościowych. Wraz z dynamicznym rozwojem mediów społecznościowych staliśmy się świadkami ewolucji nowych zjawisk i form stosowanych w ramach komunikacji rynkowej. Celem artykułu jest identyfikacja oczekiwań pokolenia Z wobec wykorzystania mediów społecznościowych w bieżących działaniach promocyjnych przedsiębiorstw, a także określenie wpływu treści publikowanych przez marki na decyzje zakupowe konsumentów z omawianej generacji. Część empiryczna pracy stanowi analizę badania przeprowadzonego na próbie młodych konsumentów w celu identyfikacji ich oczekiwań wobec aktywności marek w mediach społecznościowych.

Słowa kluczowe: komunikacja marketingowa; marketing w mediach społecznościowych; e-marketing; digital marketing; media społecznościowe
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-7853.2023.3.4
JEL: D11, L67

Celem artykułu jest zidentyfikowanie zachowań konsumentów na rynku odzieży w kontekście dynamicznego rozwoju sprzedaży wielokanałowej, a zatem kanału multichannel i kanału omnichannel oraz zaprezentowanie struktury tego rynku i innowacji technologicznych na nim występujących, które mogą wspomagać proces zakupowy nabywców odzieży, a nawet stwarzać wirtualną rzeczywistość. Zainicjowanie sprzedaży wielokanałowej na rynku odzieży udostępniło nabywcom nowe sposoby dokonywania zakupów, a przedsiębiorstwom możliwość przekształcania i usprawniania funkcjonujących dotychczas strategii sprzedażowych. Nie bez znaczenia jest także czas pandemii COVID-19, która sprawiła, że zakupy odzieży przybrały inny wymiar. Nabywcy coraz częściej korzystają ze sprzedaży wielokanałowej. Konsumenci zwracają także uwagę na bezpieczeństwo zakupów i korzyści czasowo-lokalizacyjne. Rozważania przeprowadzono przy użyciu metod wnioskowania logicznego, krytycznej analizy literatury przedmiotu, baz Głównego Urzędu Statystycznego, stron internetowych, raportów branżowych oraz raportów agencji badawczych, które monitorują zmiany zachodzące w sposobach dystrybucji i sprzedaży detalicznej na rynku odzieży. Wnioski zaprezentowane w artykule mogą posłużyć do zarekomendowania przedsiębiorstwom handlowym skutecznych działań marketingowych oraz zainicjować dalsze rozważania dotyczące zachowań konsumentów na rynku odzieży, sprzedaży wielokanałowej czy też samego rynku odzieży, jego struktury i nowoczesnych rozwiązań technologicznych

Słowa kluczowe: sprzedaż wielokanałowa; multichannel; omnichannel; zachowania konsumentów; rynek odzieży; nowoczesne technologie sprzedaży
Pobierz artykul
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł