Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marketing i Rynek 11/2021

ISSN: 1231-7853
Liczba stron: 36
Rok wydania: 2021
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: A4
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:
DOI: 10.33226/1231-7853.2021.11.1
JEL: M31, M21

Współcześnie przedsiębiorstwa mają do czynienia z istotnymi zmianami w swoim otoczeniu. Odnoszą się one zwłaszcza do zmian w środowisku naturalnym, związanymi z tym regulacjami prawnymi, zachowaniami nabywców i ich wzrastającymi wymaganiami wobec dostawców produktów. Przedsiębiorstwa są zmuszone do uwzględniania w swoich strategiach marketingowych tych tendencji. Powoduje to konieczność rozważenia stosowania w swoich działaniach marketingowych takich koncepcji jak CSR i CSV. Celem artykułu jest właśnie próba określenia możliwości zastosowania tych koncepcji w działaniach marketingowych przedsiębiorstwa. Dla realizacji tego celu wykorzystano metodę krytycznej analizy literatury krajowej i zagranicznej odnoszącej się do tych zagadnień. Rozważania dotyczą szczególnie zastosowania wymienionych koncepcji w procesie budowy strategii marketingowych, ich rodzajów oraz wykorzystywanych narzędzi marketingu-mix. Na tej podstawie sfomułowano wnioski dotyczące zastosowania koncepcji CSR i CSV w strategiach marketingowych przedsiębiorstw. Można je zastosować szczególnie w odniesieniu do misji przedsiębiorstwa, wyboru rynków, ustalenia segmentu nabywców i działań marketingowych. Wybór segmentów nabywców i określenie ich potrzeb, zwłaszcza potrzeb społecznych, umożliwi wykreowanie oferty przedsiębiorstwa w postaci wartości wspólnej — ekonomiczno-społecznej oraz włączenie do jej tworzenia firm z rynków lokalnych.

Słowa kluczowe: CSR; CSV; strategia marketingowa; marketing 3.0; prosument
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-7853.2021.11.2
JEL: I230, I220, I230, M400, M100, R32

Celem artykułu jest przedstawienie i wykorzystanie metodyki oceny funkcjonowania uczelni wyższych. W artykule zastosowano proponowaną przez autora metodykę do oceny efektywności oraz jakości czołowych publicznych uczelni funkcjonujących na terenie Polski. Podstawą proponowanej metodyki jest z jednej strony spostrzeżenie, że uczelnia realizuje dwa główne procesy różniące się istotnie charakterem nakładów oraz uzyskiwanych produktów i efektów — dydaktykę i badania. Z drugiej strony dla uzyskania kompleksowej oceny uczelni ważne jest zwrócenie uwagi na dwa obszary — efektywność funkcjonowania oraz generowaną jakość, rozumianą jako wpływ uczelni na otoczenie. Prezentowane w artykule wyniki oceny przeprowadzonej według metodyki zaproponowanej przez autora wskazują, że najwyższy poziom efektywności zarówno w przypadku realizacji procesu dydaktyki, jak i realizacji badań osiągnął Uniwersytet Warszawski. Wyniki te pokazały także możliwości, jakie daje proponowana metodyka, jednak zdaniem autora istotna jest również refleksja nad doborem i źródłami analizowanych danych.

Słowa kluczowe: szkolnictwo wyższe; jakość; efektywność; szkoła wyższa; skuteczność organizacyjna; dydaktyka; badania
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-7853.2021.11.3
JEL: M31

Konkurencja wśród przedsiębiorstw specjalizujących się w branży rolniczej wymusza na producentach podejmowanie działań, które będą w stanie sprostać oczekiwaniom coraz bardziej wymagających klientów, zgodnie z panującymi trendami. W tym celu marketing relacji odgrywa kluczową rolę — przy użyciu odpowiednich działań określa silną pozycję organizacji oraz jej strategię. Budowanie relacji stało się jednym z ważniejszych sposobów konkurowania na rynku maszyn rolniczych. Celem artykułu jest weryfikacja satysfakcji dilerów maszyn producenta marki SaMASZ w zakresie prowadzonych działań marketingowych wykorzystujących założenia koncepcji marketingu relacji w obrębie sieci dilerskiej. Na potrzeby badań zastosowano metodę CAWI z wyłącznymi importerami oraz właścicielami punktów dilerskich marki SaMASZ z 20 państw z różnych kontynentów i Polski. W artykule przedstawiono także istotę marketingu relacji oraz podstawowe czynniki wpływające na sukces zastosowania marketingu relacji w przedsiębiorstwach produkujących maszyny rolnicze.

Słowa kluczowe: marketing relacji; sieć dilerska; zarządzanie relacjami
Pobierz artykul
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł