Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marketing i Rynek 11/2022

ISSN: 1231-7853
Liczba stron: 44
Rok wydania: 2022
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: A4
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:
DOI: 10.33226/1231-7853.2022.11.1
JEL: E6, I3

Kapitał intelektualny osiągnął status głównej determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw, a w następstwie również całych gospodarek. Jednak ze względu na abstrakcyjność, niejednoznaczność oraz złożoność tej kategorii poszczególni autorzy różnie ją definiują i dzielą. Brak standardu rozumienia i struktury kapitału intelektualnego kraju sprawia, że wiedza na ten temat ma charakter fragmentaryczny i nie zostaje w wystarczającym stopniu wykorzystana w praktyce. Celem tego artykułu jest przegląd i systematyzacja podejść do struktury kapitału intelektualnego kraju oraz przedstawienie autorskiej propozycji w tym zakresie.

Słowa kluczowe: kapitał intelektualny kraju; kapitał ludzki; kapitał społeczny; kapitał strukturalny; kapitał relacji
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-7853.2022.11.2
JEL: Q56, F18, F64, O13

Termin „ślad węglowy” pojawia się w otaczającej nas rzeczywistości coraz częściej. Napotykamy go jako konsumenci podczas dokonywania wyborów konsumenckich oraz jako członkowie różnych społeczności, odpowiedzialni za środowisko i planetę. Termin ten jest również coraz częściej wykorzystywany przez organizacje i przedsiębiorstwa, np. jako element strategii marketingowych, PR-owych lub wymagań w ogłaszanych przetargach. Jest to narzędzie marketingu ekologicznego o rosnącym z roku na rok znaczeniu. Podczas kontaktów z przedstawicielami przemysłu stwierdzono, że wielu przedsiębiorców nie ma jasności co do tego, jakie są korzyści związane z obliczaniem śladu węglowego oraz w jaki sposób może on być obliczany. Istnieje potrzeba zbiorczego zestawienia informacji, które pomogą uporządkować tę tematykę z punktu widzenia przedsiębiorcy, który nie specjalizuje się w ocenie cyklu życia ani ocenie zmian klimatycznych. Artykuł, wykorzystując systematyczne podejście do tematu, przybliża pojęcie śladu węglowego, możliwości jego zastosowania, metodykę jego obliczania i prezentuje przykłady działań umożliwiających jego obniżanie. Ma zatem na celu ułatwienie przedsiębiorcom rozważenia możliwości i celowości obliczania i monitorowania śladu węglowego ich organizacji. Dzięki temu artykuł może się również przyczynić do popularyzacji wykorzystania śladu węglowego wśród polskich przedsiębiorców, a także do większej troski o środowisko i klimat.

Słowa kluczowe: emisja gazów cieplarnianych; ocena cyklu życia; sprawozdawczość środowiskowa; łańcuch dostaw; marketing ekologiczny
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-7853.2022.11.3
JEL: G22, O31, D12

W czasach czwartej rewolucji przemysłowej wiele branż staje przed wyzwaniem głębokich dostosowań i budowy nowych modeli biznesowych. Jedną z nich jest sektor ubezpieczeń gospodarczych. Celem tego artykułu jest zbadanie dostosowania się branży ubezpieczeniowej do procesu autonomizacji samochodów. Badanie przeprowadzono na podstawie przeglądu aktualnych publikacji naukowych i specjalistycznych oraz raportów analitycznych podejmujących problematykę zautomatyzowanej mobilności. Wejście na rynek samochodów autonomicznych będzie systematycznie zwiększać znaczenie nowych rodzajów ryzyka, a jednocześnie zmniejszać oddziaływanie ryzyka behawioralnego. Ten proces wykreuje szereg wyzwań (m.in. finansowych, rynkowych czy prawnych), którym będą musiały sprostować zarówno zakłady ubezpieczeń, jak i przedstawiciele władz publicznych. Artykuł identyfikuje nowe obszary i możliwości biznesowe istotne z punktu widzenia przedsiębiorstw.

Słowa kluczowe: czwarta rewolucja przemysłowa; technologia samochodu autonomicznego; ubezpieczenia; ryzyko; nowa mobilność
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-7853.2022.11.4
JEL: G21, M31, O32

Kluczowym przedmiotem konkurencji w sektorze bankowym stała się bankowość mobilna, a zwłaszcza funkcjonalność oferowanych aplikacji mobilnych, które mają zapewnić klientom wygodę korzystania z pełnej oferty finansowej. W bankowości mobilnej stroną inicjującą relacje jest klient, a rola banku sprowadza do udostępnienia bogatej gamy usług i produktów oraz zapewniania maksymalnego komfortu i bezpieczeństwa transakcji. Zdalny model relacji z bankiem stawia przed klientem wyższe wymagania pod względem poziomu niezbędnej wiedzy na temat zasad funkcjonowania mobilnych kanałów dystrybucji i warunków świadczenia usług bankowych. W tym kontekście znaczenia nabierają aspekty związane z zaufaniem, zaangażowaniem i satysfakcją klienta w relacji z bankiem. Celem artykułu jest ocena wpływu funkcjonalności bankowych aplikacji mobilnych na relacje klientów z bankiem. W odniesieniu do celu sformułowano hipotezę, która brzmi: „Kształtowanie trwałych relacji pomiędzy klientami a ich bankami determinowane jest funkcjonalnością dostępnej aplikacji mobilnej”. Jako metodę badawczą zastosowano systematyczny przegląd literatury przedmiotu oraz dokonano analizy wyników badania własnego przeprowadzonego na grupie 450 klientów aktywnych bankowości mobilnej. Głównym wnioskiem płynącym z przeprowadzonego badania własnego jest fakt, iż ponad 90% respondentów pozytywnie oceniła użytkowaną bankową aplikację mobilną przez pryzmat zaproponowanych wymiarów jej funkcjonalności.

Słowa kluczowe: bankowość mobilna; funkcjonalność aplikacji mobilnych; relacje z klientami
Pobierz artykul
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł