Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Bezpieczeństwo i higiena pracy w czasach pandemii

Epidemia koronawirusa spowodowała konieczność wprowadzenia nowych obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W artykule zaprezentowano tymczasowe zmiany w systemie badań profilaktycznych, nowe obowiązki nałożone na pracodawców, a także omówiono popularną w ostatnim czasie praktykę pracodawców wykorzystania osiągnięć „nauki i techniki” w rozumieniu art. 207 § 2 kodeksu pracy polegającą na pomiarze temperatury ciała przed wejściem do zakładu pracy.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: stan epidemii; SARS-CoV-2; COVID-19; bezpieczeństwo i higiena pracy; praca

Bibliografia

Bibliografia/References

Maniewska, E. (2020). W: K. Jaśkowski i E. Maniewska, Komentarz aktualizowany do Kodeksu pracy. Lex/el., komentarz do art. 207 k.p., pkt 5.

Raczkowski, M. (2014). W: M. Gersdorf, K. Rączka i M. Raczkowski, Kodeks pracy komentarz. Lex/el., komentarz do art. 207 k.p., pkt 1.

Wyka, T. (2020). W: K. W. Baran (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Tom II. Lex/el., komentarz do art. 207 k.p., pkt 6.

Cena artykułu
16.00
Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 5/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę