Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Wojciech Ostaszewski
ORCID: 0000-0002-7181-308X
Dr Wojciech Ostaszewski, adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny. Autor ponad 20 publikacji naukowych z zakresu prawa pracy.
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.5.7
JEL: K31

Epidemia koronawirusa spowodowała konieczność wprowadzenia nowych obowiązków w
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W artykule zaprezentowano tymczasowe zmiany w
systemie badań profilaktycznych, nowe obowiązki nałożone na pracodawców, a także
omówiono popularną w ostatnim czasie praktykę pracodawców wykorzystania osiągnięć
„nauki i techniki” w rozumieniu art. 207 § 2 kodeksu pracy polegającą na pomiarze
temperatury ciała przed wejściem do zakładu pracy.

Słowa kluczowe: stan epidemii; SARS-CoV-2; COVID-19; bezpieczeństwo i higiena pracy; praca

Dr Wojciech Ostaszewski, adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny. Autor ponad 20 publikacji naukowych z zakresu prawa pracy.