Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0032-6186.2022.5.2
JEL: J62
Agata Ludera-Ruszel ORCID: 0000-0003-4433-5884 , e-mail: aruszel|ur.edu.pl| |aruszel|ur.edu.pl

Condemned to precariousness: Young workers in Poland

Skazani na prekariat: sytuacja osób młodych w Polsce

Transformative changes in the world of work driven by globalisation and technological innovation pose enormous challenges for advancing the right to decent work. Decent work remains an "exclusive" and "luxurious" ideal for a growing number of workers. Young workers are especially vulnerable in this regard and are more likely to find themselves in a situation of precarity. This is due to the fact that they are experiencing twofold, inter-related, difficulties: the transition from education to work and the access to employment contracts that guarantee decent working conditions. This contribution analyses legal regulations addressed to young people and evaluates how this legislation impacts the position of young people in the labour market in Poland. The research will focus on solutions reaching out specifically to young people under the justifications of "education to work transition", "job creation" and "young unemployment" and include: apprenticeship, traineeship and internship. The study will examine how the regulation under analysis affects the access to decent work and other fundamental rights at work that are enshrined in both international instruments and the Polish Constitution and regulatory framework.

Przeobrażenia w świecie pracy, powodowane przez globalizację i innowacje technologiczne, stanowią ogromne wyzwanie dla realizacji prawa do godnej pracy. Godna praca stanowi „luksus” dla rosnącej liczby pracowników. Dotyczy to zwłaszcza osób młodych, którzy są najbardziej narażeni na zatrudnienie prekaryjne. Jest to związane z tym, że osoby młode doświadczają dwojakiego rodzaju trudności w zakresie zatrudnienia: uzyskania zatrudnienia po zakończeniu nauki oraz dostępu do zatrudnienia, które można określić jako godne. Artykuł koncentruje się na regulacjach adresowanych do osób młodych oraz zmierza do oceny, jak te regulacje wpływają na sytuację osób młodych na rynku pracy w Polsce. W powyższym zakresie artykuł ma na względzie rozwiązania dedykowane osobom młodym, oparte na uzasadnieniu przejścia od edukacji do zatrudnienia, tworzenia miejsc pracy i przeciwdziałaniu bezrobociu osób młodych, obejmujące staż, praktyki absolwenckie oraz szkolenia. Autorka skupia się na ukazaniu, jak wskazane instrumenty wpływają na dostęp osób młodych do za- trudnienia gwarantującego godne warunki pracy i realizację podstawowych praw pracowniczych wynikających z m oraz krajowych regulacji prawnych.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: young workers; employment; unemployment; decent work (młodzi zatrudnieni; zatrudnienie; bezrobocie; godna praca)

Bibliografia

References/Bibliografia

Deranty, J. P., & McMillan, C. (2012). The ILO's Decent Work Initiative: Suggestions for an Extension of the Notion of "Decent Work". Journal of Social Philosophy, 43(4), 386-405. https://doi.org/10.1111/josp.12003

Drabek, A., & Ciołkiewicz, Ł. (2015). Bezrobotni do 30 roku życia jako nowa grupa szczególnego ryzyka na rynku pracy. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie, (5), 15–36.

Green, A .E., Owen, D., & Wilson, R. (2012). Regional Differences in Labour Market Participation of Young People in the European Union. European Union and Regional Studies, 8(4), 297–318. https://doi.org/10.1177/096977640100800402

Hull, K. (2009). Understanding the Relationship between Economic Growth, Employment and Poverty Reduction. Economic Growth, Employment and Poverty Reduction. OECD.

Kresal, B. (2011). Precarious Work: Lack of Human Rights Perspective on Labour Relationship. http://www.jurinst.su.se/polopoly_fs/1.281704.1462783984!/menu/standard/file/Precarious%20Work%20Lack%20of%20Human%20Rights.pdf

Peers, S., Harvey, T., Kenner, J., & Ward, A. (2014). The EU Charter of Fundamental Rights: A Commentary. Baden-Baden/Munch/Oxford:

Namos/C.H.Beck/Hart Publishing. https://doi.org/10.5771/9783845259055

Shildrick, T., & McDonald, C. (2012). Poverty and Insecurity: Life in "low-pay, No-pay" Britain. Great Britain: The Policy Press. https://doi.org/10.1332/policypress/9781847429117.001.0001

Skąpski, M. (2006). Ochronna funkcja prawa pracy w gospodarce rynkowej. Kraków: Zakamycze.

Sobczyk, A. (2011). Niepracownicze zatrudnienie podporządkowane. In M. B. Rycak i J. Wratny (Ed.), Prawo pracy w świetle procesów integracji europejskiej. Księga jubileuszowa Profesor Marii Matey-Tyrowicz (424–435). Warszawa: Wolters Kluwer.

Staszewska, E. (2012). Środki prawne przeciwdziałania bezrobociu. Warszawa: Wolters Kluwer.

UN (2011). Youth Employment: Youth Perspectives on the Pursuit of Decent Work in Changing Times. United Nations Department of Economic and Social Affairs.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę