Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Dobrowolne ubezpieczenia społeczne przed i po nowelizacji

Autor przedstawia problemy teoretyczne i praktyczne, które powstawały na tle wybranych przepisów regulujących dobrowolne ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe i ostatecznie doprowadziły do znowelizowania ustawy systemowej na mocy ustawy z 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 1621). W artykule omówiono charakter prawny wniosku o objęcie ubezpieczeniami dobrowolnymi, skutki opłacenia składki w niepełnej wysokości oraz to, w jakiej formie zapadało i powinno zapadać rozstrzygnięcie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po rozpoznaniu wniosku o wyrażenie zgody na opłacenie składki po terminie. Przedstawiono również nową regulację prawną, która zastąpiła dotychczasową i ma zlikwidować trudności związane ze stosowaniem problematycznych przepisów.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: ubezpieczenie na wniosek; dobrowolne ubezpieczenia społeczne; prawo ubezpieczenia społecznego; zgoda na opłacenie składki po terminie; działania prawne

Bibliografia

Bibliografia/References

Babińska-Górecka, R. (2020). Właściwości regulacji prawnej ubezpieczeń społecznych. W: A. Wypych-Żywicka (red.). System prawa ubezpieczeń społecznych. Część ogólna. (s. 461, 463, 474). Warszawa: Wolters Kluwer.

Dobrowolski, P. (2017). Kilka uwag na temat układów ratalnych zawieranych z ZUS. Monitor Prawa Pracy, (12), Legalis.

Dobrowolski, P. (2020). Terminowe opłacenie składek na dobrowolne ubezpieczenia społeczne w niepełnej wysokości — glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 15.11.2017 r. (III AUa 325/17). Palestra, (9).

Dobrowolski, P. (2021). Strusia polityka czy zwycięstwo pragmatyzmu, czyli o formach załatwiania spraw indywidualnych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Edukacja Prawnicza, (2).

Drzewiecka, J. E. (2016a). Pozarolnicza działalność gospodarcza jako tytuł ochrony w ubezpieczeniu społecznym. http://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/handle/11089/18034?locale-attribute=pl

Drzewiecka, J. E. (2016b). Propozycje zmian przepisów z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych dotyczące osób prowadzących pozarolniczą działalność. Rozprawy Ubezpieczeniowe. Konsument na rynku usług finansowych, (21).

Dzienisiuk, D. (2017). Zakres, źródła i weryfikacja danych przetwarzanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Monitor Prawa Pracy, (4), Legalis.

Dzienisiuk, D. (2020). Miejsce prawa ubezpieczeń społecznych w systemie prawa i związki z innymi gałęziami prawa. W: A. Wypych-Żywicka (red.). System prawa ubezpieczeń społecznych. Część ogólna. Warszawa: Wolters Kluwer.

Jaśkowska, M. (2015). Uznanie administracyjne a inne formy władzy dyskrecjonalnej administracji publiczne. W: R. Hauser, Z. Niewiadomski i A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego. Tom 1. Instytucje prawa administracyjnego. Warszawa: C.H.Beck.

Jędrasik-Jankowska, I. (2016). Pojęcia i konstrukcje ubezpieczenia społecznego. Warszawa: Wolters Kluwer.

Kaczmarek, A. (2010). Zakres podmiotowy ubezpieczenia chorobowego. W: A. Malaka i B. Wagner (red.). Ubezpieczenia chorobowe. Iwonicz Zdrój: Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego.

Koczur, S. (2013). Granice swobody ZUS w wyrażeniu zgody na opłacenie składki po terminie w dobrowolnych ubezpieczeniach społecznych. Palestra, (11–12).

Kostrzewa, P. (2014). Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz online. LEX/el.

Machnikowski, P. (2021). Komentarz do art. 651. W: E. Gniewek i P. Machnikowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. (nb. 1–2). Warszawa: C.H.Beck.

Niemiec, M. (2017). Determinanty uznania administracyjnego ZUS przy wydawaniu zgody na opłacenie składki po terminie. Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, (5).

Olejniczak, A. i Radwański, Z. (2011). Prawo cywilne — część ogólna. Warszawa: C.H.Beck.

Pacud, R. (2020). Stosunki prawne ubezpieczenia społecznego. W: A. Wypych-Żywicka (red.), System prawa ubezpieczeń społecznych. Część ogólna. Warszawa: Wolters Kluwer.

Prasołek, Ł. (2014). Komentarz do art. 11. W: B. Gudowska i J. Strusińska-Żukowska (red.), Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz. (nb. II. 5). Warszawa: C.H.Beck.

Radzisław, A. (2015). W: J. Wantoch-Rekowski (red.), Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Raszewska-Skałecka, R. (2018). Zasady konstytucyjne a prawo administracyjne. W: J. Blicharz i L. Zacharko (red.), Administracja. Prawo administracyjne. Część ogólna. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Safjan, M. (2018). Komentarz do art. 56. W: K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. (nb. II. 1.). Warszawa: C.H.Beck.

Sobolewski, P. (2021). Komentarz do art. 60. W: K. Osajda (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. (nb. F. 13). Warszawa: C.H.Beck.

Świątek-Rudoman, J. (2016). Ubezpieczenie na wniosek. W: A. Wypych-Żywicka (red.), Leksykon prawa ubezpieczeń społecznych. 100 podstawowych pojęć. Warszawa: C.H.Beck.

Wantoch-Rekowski, J. (2002). Data ustania dobrowolnego ubezpieczenia z powodu nieopłacenia składek. Glosa do wyroku SN z dnia 17 maja 2001 r., II UKN 363/00. Państwo i Prawo, (5).

Witkowski, J. (2016). Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 8 grudnia 2015 r., II UK 443/14 — opłacenie składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w niepełnej wysokości. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (6).

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę