Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Dominik Wajda
ORCID: 0000-0002-6416-6208
Dr Dominik Wajda, zatrudniony w Sądzie Najwyższym — początkowo na stanowisku
asystenta sędziego w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych, a następnie jako członek Biura Studiów i Analiz delegowany do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
Wykładowca Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, prowadzący szkolenia dla
aplikantów radcowskich z zakresu prawa ubezpieczeń
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.5.8
JEL: K31

Autor omawia specyficzne rozwiązania normatywne dotyczące kwestii obejmujących realizację uprawnień do niektórych świadczeń socjalnych finansowanych ze środków publicznych, jakie w ostatnim czasie zostały wprowadzone do obrotu prawnego w związku z rozprzestrzeniającą się pandemię COVID-19. Zwraca przy tym uwagę na konieczność doprecyzowania przez ustawodawcę brzmienia nowych przepisów z uwagi na pojawiające się w tym zakresie wątpliwości interpretacyjne.

Słowa kluczowe: COVID-19; bezpieczeństwo socjalne; zasiłki; środki publiczne

Dr Dominik Wajda, zatrudniony w Sądzie Najwyższym — początkowo na stanowisku
asystenta sędziego w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych, a następnie

jako członek Biura Studiów i Analiz delegowany do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
Wykładowca Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, prowadzący szkolenia dla
aplikantów radcowskich z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych. Autor publikacji z
zakresu prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa ustrojowego i postępowania
cywilnego.