Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.5.8
JEL: K31
Dominik Wajda ORCID: 0000-0002-6416-6208 , e-mail: D.Wajda|sn.pl| |D.Wajda|sn.pl

Świadczenia socjalne finansowane ze środków publicznych w związku z epidemią COVID-19

Autor omawia specyficzne rozwiązania normatywne dotyczące kwestii obejmujących realizację uprawnień do niektórych świadczeń socjalnych finansowanych ze środków publicznych, jakie w ostatnim czasie zostały wprowadzone do obrotu prawnego w związku z rozprzestrzeniającą się pandemię COVID-19. Zwraca przy tym uwagę na konieczność doprecyzowania przez ustawodawcę brzmienia nowych przepisów z uwagi na pojawiające się w tym zakresie wątpliwości interpretacyjne.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: COVID-19; bezpieczeństwo socjalne; zasiłki; środki publiczne
Cena artykułu
16.00
Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 5/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę