Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0032-6186.2021.11.7
JEL: K31

Dyskryminacja ze względu na przynależność państwową na przykładzie wyroku TSUE C-709/20

Zjawiska migracyjne stanowią obecnie jedno z największych wyzwań społeczno-politycznych. Wpływają one na szereg połączonych wzajemnie sfer funkcjonowania jednostki w określonych realiach prawnych. Celem opracowania jest omówienie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydanego 15 lipca 2021 r. w sprawie C-709/20, który dotyczy możliwości różnicowania uprawnień do korzystania z pomocy społecznej na podstawie statusu legalizującego pobyt jednostki. Wyrok ten w sposób istotny zmienia dotychczasową linię orzeczniczą Trybunału w odniesieniu do podstaw normatywnych stanowiących ochronę socjalną migrującego obywatela Unii.

Słowa kluczowe: równe traktowanie; pomoc społeczna; obywatelstwo Unii; migracje; Brexit

Bibliografia

Bibliografia/References

Haag, M. (2021). Case C-709/20 CG — The Right to Equal Treatment of EU Citizens: Another Nail in the Coffin, European Law Blog. https://europeanlawblog.eu/2021/07/27/case-c-709-20-cg-the-right-to-equal-treatment-of-eu-citizens-another-nail-in-the-coffin/ (12.11.2021.

Muir, E. (2019). The Essence of the Fundamental Right to Equal Treatment: Back to the Origins. German Law Journal, (20).

Wróbel, A. (2012). Art. 18. W: D. Miąsik, N. Półtorak i A. Wróbel (red.), Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. Tom I (art. 1–89). Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę