Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0032-6186.2022.6.5
JEL: K39

Emerytura pomostowa: usunięcie warunku rozwiązania stosunku pracy jako przykład niewłaściwej recepcji konstrukcji prawnej

Autor omawia przyczyny i skutki zniesienia z dniem 20 kwietnia 2022 r. rozwiązania stosunku pracy jako warunku nabycia prawa do emerytury pomostowej i zastąpienie go konstrukcją zawieszenia prawa do emerytury, znaną z emerytury powszechnej. Wskazuje na zmianę, która przypadkowo pozbawiła rekompensaty część zainteresowanych, a w odniesieniu do emerytury pomostowej nie doprowadziła do istotnej poprawy sytuacji osób, które chcą z niej skorzystać. Na tym tle proponuje możliwe do zastosowania rozwiązania oraz formułuje wymogi, które w przyszłości powinien uwzględnić ustawodawca dokonując recepcji konstrukcji prawnych.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: emerytura pomostowa; emerytura; proces legislacyjny; rekompensata

Bibliografia

Bibliografia/References

Jędrasik-Jankowska, I. (2019) Komentarz do ustawy o emeryturach pomostowych. W: Prawo do emerytury z ubezpieczenia i zabezpieczenia społecznego. Komentarz do ustaw z orzecznictwem. Wolters Kluwer.

Przybysz, P. (2022). Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz aktualizowany. LEX.

Szczepańska, M. (2019). Opinia prawna dotycząca petycji obywatelskiej nr BKSP-145-557/19 w sprawie uchylenia punktu 7 art. 4 ustawy o emeryturach pomostowych. BAS-WAP-1487/19, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu.

Sześciło, D. (2013). Prawo do dobrej administracji w orzecznictwie sądów administracyjnych. Przegląd Prawa Publicznego, (10).

Wróbel, A. (2022). W: Jaśkowska, M., Wilbrandt-Gotowicz, M. i Wróbel A., Komentarz aktualizowany do Kodeksu postępowania administracyjnego. LEX.

Zieleniecki, M. (2019). W: K. Antonów (Red.), Emerytury i renty z FUS. Emerytury pomostowe. Okresowe emerytury kapitałowe. Komentarz do trzech ustaw emerytalnych. LEX.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę