Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
dr hab. Grzegorz Wolak
ORCID: 0000-0003-3636-8440
dr hab. Grzegorz Wolak WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa, Kolegium Prawa. Wiceprezes i Przewodniczący IV Wydziału Pracy Sądu Rejonowego w Stalowej Woli.
DOI: 10.33226/0032-6186.2019.12.6
JEL: K31

Autor podejmuje próbę odpowiedzi na następujące pytania: czy do wychowawców placówek oświatowych pracujących w systemie nieferyjnym (od poniedziałku do niedzieli w wymiarze 40 godzin tygodniowo), dla których organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego, ma zastosowanie przepis art. 130 § 2 k.p. oraz czy w przypadku udzielenia takiemu wychowawcy dnia wolnego za pracę w święto na podstawie art. 42c ust. 4 Karty Nauczyciela stosuje się również przepis art. 130 § 3 k.p.?

Słowa kluczowe: wychowawca placówki oświatowej; jednostka samorządu terytorialnego jako organ prowadzący; dzień wolny za święto; obniżenie tygodniowego wymiaru zajęć

dr hab. Grzegorz Wolak

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa, Kolegium Prawa.

Wiceprezes i Przewodniczący IV Wydziału Pracy Sądu Rejonowego w Stalowej Woli.