Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Doc. dr Jerzy Modrzejewski
ORCID: 0000-0003-1620-5353
Doc. dr Jerzy Modrzejewski, doktor nauk prawnych, docent w Katedrze Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, wspólnik w kancelarii Modrzejewski i Wspólnicy sp. j. Arbiter w licznych postępowaniach arbitrażowych krajowych i zagranicznych (ICC, Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie), autor
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.12.7
JEL: K21

W artykule przedstawiono rozważania dotyczące prawidłowości wyboru przewodniczącego walnego zgromadzenia i jego wpływu na ważność uchwał podejmowanych przez walne zgromadzenie. Celem artykułu jest prezentacja i ocena rozwiązań prawnych przyjętych przez sądy w omawianej sprawie oraz dokonanie komentarza istotnych kwestii dotyczących wadliwego wyboru przewodniczącego zgromadzenia. Na marginesie rozważań omówione zostało zagadnienie znaczenia rejestracji akcjonariusza na walnym zgromadzeniu dla jego prawa do udziału w walnym zgromadzeniu.

Słowa kluczowe: wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia; osoby uprawnione do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu; rejestracja akcjonariusza do udziału w walnym zgromadzeniu; przewodniczący walnego zgromadzenia
DOI: 10.33226/0032-6186.2021.12.4
JEL: K31

Pracownicze zatrudnienie członków zarządu spółek kapitałowych stanowi element utrwalonej praktyki obrotu prawnego i gospodarczego. Wiąże się z tym jednak szereg praktycznych wątpliwości, które podważają celowość stosowania takiej formuły zatrudnienia. Należą do nich także — prezentowane w niniejszym artykule — konsekwencje łączenia się spółek prawa handlowego.

Słowa kluczowe: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; spółka akcyjna; spółka kapitałowa; łączenie spółek; członek zarządu; stosunek pracy
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.11.9
JEL: K12, K15, K22

Wyrok Sądu Najwyższego z 23.06.2020 r. (V CSK 521/18) ma szczególne znaczenie dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, w których powołano radę nadzorczą, a także dla podmiotów rozważających zawiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i powołanie w jej ramach rady nadzorczej. Glosowane orzeczenie wskazuje na dopuszczalność delegowania członka rady nadzorczej do zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i jednocześnie wskazuje ramy, w jakich musi mieścić się taka konstrukcja, aby nie pozostawać w sprzeczności z naturą stosunku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Glosowane orzeczenie zasługuje na aprobatę. Celem artykułu jest wzięcie udziału w dyskusji o możliwości i zasadach delegowania członka rady nadzorczej do zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Słowa kluczowe: rada nadzorcza; zarząd; spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; delegowanie członka rady nadzorczej do zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością; konstrukcja postanowień umowy spółki w zakresie procedury delegowania

Doc. dr Jerzy Modrzejewski, doktor nauk prawnych, docent w Katedrze Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, wspólnik w kancelarii Modrzejewski i Wspólnicy sp. j. Arbiter w licznych postępowaniach arbitrażowych krajowych i zagranicznych (ICC, Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie), autor kilkudziesięciu publikacji naukowych.