Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0032-6186.2024.5.3
JEL: K31
Daniel Eryk Lach ORCID: 0000-0001-6223-5356 , e-mail: lach|amu.edu.pl| |lach|amu.edu.pl

Kilka uwag do ustawy o świadczeniu wspierającym

Przedmiotem opracowania jest omówienie przepisów ustawy o świadczeniu wspierającym, wprowadzającej do polskiego systemu prawnego nowy, powszechny system świadczeń pieniężnych służących częściowej kompensacie skutków ziszczenia się ryzyka socjalnego określonego w ustawie jako „potrzeba wsparcia”. Autor omawia warunki nabywania prawa do świadczenia wspierającego, w tym definicję potrzeby wsparcia oraz postępowanie w sprawie ustalania jej poziomu, krytycznie oceniając wymóg zamieszkiwania świadczeniobiorcy na terytorium RP. Polemicznie odnosi się także do przyjętego ukształtowania systemu wsparcia jednostek i rodzin w związku z potrzebą długoterminowej opieki, w szczególności zasadności różnicowania – w zależności od wieku osoby wymagającej wsparcia – rodzaju świadczeń, warunków ich nabywania oraz wysokości.

Słowa kluczowe: świadczenie wspierające; potrzeba wsparcia; świadczenie pielęgnacyjne

Bibliografia

Bibliografia/References

Babińska-Górecka, R. (2021). Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego a kierunki rozwoju regulacji prawnej świadczeń pieniężnych związanych z potrzebą długoterminowej pomocy, opieki i pielęgnacji. Praca i Zabezpieczenie Społeczne (7). DOI 10.33226/0032-6186.2021.7.1

Bakalarczyk, R. (2013). Ryzyko niesamodzielności jako przesłanka zabezpieczenia społecznego osoby niesamodzielnej i jej opiekuna. Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka (11).

Bakalarczyk, R. (2017). Deficyt bezpieczeństwa emerytalnego opiekunów osób niesamodzielnych jako skutek dezaktywizującego zawodowo systemu opieki w Polsce. Ubezpieczenia społeczne. Teoria i praktyka (4).

Chludziński, B. (2023). Komentarz do art. 17. W: P. Rączka (Red.), Świadczenia rodzinne. Komentarz, wyd. II, LEX/el.

Eichenhofer, E. (2017). Vorschläge der Kommission vom 13. Dezember 2016 zur Revision der VO(EG) 883/2004 und 987/2009. Die Sozialgerichtsbarkeit (11).

Gansweid, B., Wingenfeld, K., Büscher, A. (2010). Definition der Pflegebedürftigkeit. Sozialer Fortschritt (2).

Jaroszewska, E. (2012). Starość i agresja – osoby starsze jako ofiary oraz sprawcy przemocy. Problemy Polityki Społecznej, vol. 17.

Jorens, Y., Spiegel, B. (2011). Coordination of Long-term Care Benefits – current situation and future prospects. Think Tank Report.

Lach, D. E. (2018a). Świadczenia opieki długoterminowej a koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w UE. Praca i Zabezpieczenie Społeczne (7).

Lach, D. E. (2018b). Niesamodzielność jako ryzyko socjalne. Wydawnictwo Naukowe UAM.

Lach, D. E. (2021). Funkcja pilotująca pomocy społecznej a typizacja systemów świadczeniowych prawa socjalnego. W: R. Babińska-Górecka, A. Przybyłowicz, K. Stopka, A. Tomanek (Red.), Prawo pracy i prawo socjalne. Teraźniejszość i przyszłość. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Herbertowi Szurgaczowi. E-Wydawnictwo. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Łuczak, P. (2018). Regulacja opieki długoterminowej w Europie w zakresie opieki nad osobami starszymi: przegląd rozwiązań. Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka (3).

Małysa-Sulińska, K., Kawecka, A., Sapeta, J. (2015). Komentarz do art. 17. W: K. Małysa-Sulińska, A. Kawecka, J. Sapeta, Ustawa o świadczeniach rodzinnych. Komentarz. Wolters Kluwer.

Mossakowska, M., Więcek, A., Błędowski P. (Red.), (2012). Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludności w Polsce. Termedia sp. z o.o.

Parnowski, T., Borzym, A., Broczek, K., Mastalerz-Migas, A., Szafrański, T., (2018). Rekomendacje leczenia pobudzenia u chorych z otępieniem dla lekarzy POZ. Lekarz POZ (4).

Pfeil, W., (2018). Benefit Structures for Persons Dependent on Long-Term Care in Austria, [w:] Becker U. i Reinhard H.-J., Long-Term Care in Europe. A juridicial approach, Springer.

Przybyłowicz, A., (2013). O pojęciu niesamodzielności w Księdze XI niemieckiego Kodeksu socjalnego – Ubezpieczenie pielęgnacyjne. Praca i Zabezpieczenie Społeczne (10).

Reinhard, H.-J., (2018). Comparision. W: Becker U. i Reinhard H.-J., Long-Term Care in Europe. A juridicial approach. Springer.

Siuda, J., Piotrowicz, K., Boczarska-Jedynak, M., Skalska, A., Krzystanek, K., Wizner, B., Grodzicki, T., (2012). Zaburzenia funkcji poznawczych u osób w starszym wieku. W: Mossakowska M., Więcek A.,

Udsching, P., Schütze, B. (2018). SGB XI. Soziale Pflegeversicherung. Kommentar. München. C.H.Beck.

Cena artykułu
18.00
Cena numeru czasopisma
70.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę