Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.4.2
JEL: H61, H62, H63

Kilka uwag o sprawiedliwości międzypokoleniowej i równowadze finansowej państwa

Celem artykułu jest analiza zagadnień dotyczących sprawiedliwości międzypokoleniowej i równowagi finansowej państwa. Jednym z istotnych elementów decydujących o realizacji zadań państwa jest równowaga finansów publicznych. Natomiast zasada praw nabytych gwarantuje określony poziom emerytur. Z drugiej strony w praktyce, ze względu na czynniki o charakterze demograficznym, ekonomicznym czy też finansowym, mogą powstać trudności w wypłacaniu świadczeń emerytalnych w pierwotnie przyznanej wysokości. Sprawia to, że zmianie może ulec sposób wyliczenia tych świadczeń.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: sprawiedliwość międzypokoleniowa; równowaga finansów publicznych

Bibliografia

Bibliografia/References

Antonów, K. (2015). Zasady równości i sprawiedliwości społecznej w prawie emerytalnym. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G, (62), 9–27. https://doi.org/10.17951/g.2015.62.2.9

Bednarczak, T. H. (2015). Wyzwania demograficzne dla systemów emerytalnych w Unii Europejskiej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, XLIX(2), 33–50. https://doi.org/10.17951/h.2015.49.2.33

Garlicki, L. i Jarosz-Żukowska, S. (2016). Komentarz do art. 67 Konstytucji RP. W: L. Garlicki i M. Zubik (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. T. II. LEXel.

Jończyk, J. (2011). Sposób i miara zabezpieczenia społecznego. Państwo i Prawo, (10), 5–18.

Kraszewska, I. (2012). Istota ochrony praw słusznie nabytych. W: P. Chmielnicki i H. Zięba-Załucka (red.), Środki ochrony praw słusznie nabytych w świetle Konstytucji RP i prawa Unii Europejskiej, cz. II. LEXel.

Łączkowski, W. (1999). Czy budżet państwa jest wartością konstytucyjną podlegającą ochronie Trybunału Konstytucyjnego. W: T. Dębowska-Romanowska i A. Jankiewicz (red.), Konstytucja — ustrój, system finansowy państwa. Księga pamiątkowa ku czci prof. Natalii Gajl (283–291). Warszawa: Wydawnictwo Trybunału Konstytucyjnego.

Łuszczyk, M. (2017). Zasada sprawiedliwości w paradygmacie rozwoju trwałego a koncepcja Johna Rawlsa. Optimum Studia Ekonomiczne, (4), 26–38. https://doi.org/10.15290/ose.2017.04.88.03

Majchrzycka-Guzowska, A. (2011). Finanse i prawo finansowe. Warszawa: LexisNexis.

Nizioł, K. (2013). Państwowy dług publiczny — aspekty normatywne. Szczecin: Wydawnictwo Polgres.

Pacud, R. (2015). Sprawiedliwość w prawie emerytalnym. Kwestie międzypokoleniowe oraz ekonomiczne. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio G, LXII(2), 159–171. https://doi.org/10.17951/g.2015.62.2.159

Pawłowski, S. (2018). Konstytucyjność obniżenia i zróżnicowania powszechnego wieku emerytalnego. Gdańskie Studia Prawnicze, (2), 237–254.

Szklarski G. (2014). Konstytucyjne prawa socjalne na tle zasad sprawiedliwości społecznej. Przegląd Prawa Publicznego, (3), 50–78.

Wajda, D. (2014). Komentarz do art. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. W: B. Gudowska i J. Strusińska-Żukowska (red.), Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz. Legalisel.

Wiemeyer, J. (2011). Sprawiedliwość międzypokoleniowa jako wyzwanie społeczno-etyczne. Roczniki Nauk Społecznych, (3), 69–87.

Zacher, H. F. (2009). Uwagi o solidarności międzypokoleniowej. Acta Universitatis Wratislaviensis, Prawo CCCVII, (3082), 251–272.

ZUS. (2016). Prognoza wpływów i wydatków Funduszu Emerytalnego do 2060 roku. Warszawa: Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

ZUS. (2019). Prognoza wpływów i wydatków Funduszu Emerytalnego do 2080 roku. Warszawa: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Cena artykułu
16.00
Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 4/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę