Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Prof. dr hab. Krzysztof Baran
Prof. dr hab. Krzysztof Baran, Kierownik Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Rady Doskonałości Naukowej, senior partner w kancelarii specjalizującej się w prawie pracy.
DOI: 10.33226/0032-6186.2022.7.2
JEL: K31

Modele zrzeszania w związkach zawodowych funkcjonariuszy zatrudnionych na podstawie administracyjnoprawnej w systemie polskiego prawa zatrudnienia

The article is devoted to models of trade union association of officers employed on an administrative basis. This mainly applies to officers of the Police, Border Guard, Prison Service and the Customs and Tax Service. The statutory changes of 2019 introduced mechanisms of qualitative pluralism to the organization of trade unions of these groups of officers.

Artykuł jest poświęcony modelom zrzeszania się w związkach zawodowych funkcjonariuszy zatrudnionych na podstawie administracyjnoprawnej. Dotyczy to przede wszystkim funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz Służby Celno-Skarbowej. Zmiany ustawowe z 2019 roku wprowadziły mechanizmy pluralizmu kwalitatywnego do organizacji związków zawodowych tych grup zatrudnionych.

Słowa kluczowe: trade unions; union pluralism; officers of the Police (związki zawodowe; pluralizm związkowy; funkcjonariusze Policji)

Prof. dr hab. Krzysztof Baran, Kierownik Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Rady Doskonałości Naukowej, senior partner w kancelarii specjalizującej się w prawie pracy.