Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0032-6186.2022.7.2
JEL: K31

Models of association in trade unions of officers employed on an administrative legal basis in the Polish employment law system

Modele zrzeszania w związkach zawodowych funkcjonariuszy zatrudnionych na podstawie administracyjnoprawnej w systemie polskiego prawa zatrudnienia

The article is devoted to models of trade union association of officers employed on an administrative basis. This mainly applies to officers of the Police, Border Guard, Prison Service and the Customs and Tax Service. The statutory changes of 2019 introduced mechanisms of qualitative pluralism to the organization of trade unions of these groups of officers.

Artykuł jest poświęcony modelom zrzeszania się w związkach zawodowych funkcjonariuszy zatrudnionych na podstawie administracyjnoprawnej. Dotyczy to przede wszystkim funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz Służby Celno-Skarbowej. Zmiany ustawowe z 2019 roku wprowadziły mechanizmy pluralizmu kwalitatywnego do organizacji związków zawodowych tych grup zatrudnionych.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: trade unions; union pluralism; officers of the Police (związki zawodowe; pluralizm związkowy; funkcjonariusze Policji)

Bibliografia

References/Bibliografia

Baran, K. W. (1998). Procedury rejestrowe w zbiorowym prawie pracy. In B. M. Ćwiertniak (Ed.), Prawo pracy, ubezpieczenia społeczna, polityka społeczna. Wybrane zagadnienia. Opole.

Baran, K. W. (2002). Zbiorowe prawo pracy. Kraków.

Florek, L. (2000). Zakres ograniczeń wolności związkowych (art. 59 ust. 4 Konstytucji). Państwo i Prawo, (12).

Grzebyk, P i Pisarczyk, Ł. (2019). Krajobraz po reformie. Zbiorowa reprezentacja praw i interesów zatrudnionych niebędących pracownikami. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (1).

Hajn, Z. (2012). Związkowe przedstawicielstwo pracowników zakładu pracy w Polsce — ewolucja, stan obecny, przyszłość. In Z. Hajn (Ed.), Związkowe przedstawicielstwo pracowników zakładu pracy. Warszawa.

Szpila, J. (2008). Status prawny funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego a funkcjonariuszy Policji na tle wolności koalicji. Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej.

Świątkowski, A. (2008). Międzynarodowe prawo pracy. Tom. I/3, Nb. 20. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Tomaszewska, M. (2014). In K. W. Baran (Ed.), System prawa pracy. Tom V. Zbiorowe prawo pracy. Warszawa: Wolters Kluwer.

Unterschütz, J. (2013). Wybrane problemy ograniczenia swobody koalicji w świetle prawa międzynarodowego i Konstytucji RP. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (10).

Włodarczyk, M. (2014). In K. W. Baran (Ed.), System prawa pracy. Tom V. Zbiorowe prawo pracy. Warszawa: Wolters Kluwer.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę