Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr hab. Monika Nowak
ORCID: 0000-0002-8537-302X
Dr hab. Monika Nowak, prof. UŁ, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor UŁ w Katedrze Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.
DOI: 10.33226/0032-6186.2021.6.4
JEL: J81, J83, J41

Artykuł dotyczy obowiązku informowania pracownika o warunkach zatrudnienia wynikającego z nowej dyrektywy unijnej w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE. Autorka wskazuje na cel wydania nowej dyrektywy, ale przede wszystkim koncentruje uwagę na zmianach, jakie zostały w niej wprowadzone w porównaniu z rozwiązaniami przyjętymi w omawianym zakresie w obowiązującej jeszcze dyrektywie 91/53/EWG, biorąc pod uwagę zakres podmiotowy, przedmiotowy oraz sposób realizacji tytułowego obowiązku. W artykule podjęto również próbę wstępnej, ogólnej oceny przepisów prawa polskiego z tej perspektywy.

Słowa kluczowe: obowiązek informacyjny; warunki pracy; stosunek pracy

Dr hab. Monika Nowak, prof. UŁ, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor UŁ w Katedrze Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.