Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0032-6186.2019.10.3
JEL: K31

Niewyśniony sen o europejskich radach zakładowych. Jak związki przegrywają z korporacjami ponadnarodowymi

Artykuł zawiera próbę odpowiedzi na pytanie, czy związki zawodowe potrafią wykorzystać instytucję europejskich rad zakładowych do wzmocnienia pozycji reprezentacji pracowniczej vis-à-vis korporacji ponadnarodowych. W ocenie autora problemy z budowaniem transgranicznej solidarności związków zawodowych i ich niezdolność do wypracowania wspólnej pozycji wobec  zjawiska ponadnarodowych  układów ramowych (TCA) sprawiają, że związkowe podejście do roli europejskich rad zakładowych staje się coraz bardziej ambiwalentne. W rezultacie głównymi beneficjentami istnienia rad mogą, paradoksalnie, stać się zarządy korporacji ponadnarodowych.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: związki zawodowe; europejskie rady zakładowe; korporacje ponadnarodowe

Bibliografia

Adamczyk, S., Surdykowska, B. (2012). The importance of transnational company agreements from the perspective of industrial relations in the new member states: the Polish case. W: S. Leonardi (red.), Transnational Company Agreements. A stepping stone towards a real internationalisation of industrial relations? (151-162). Rome: Edesse.

Adamczyk, S., Surdykowska, B. (2014). Niewykorzystany potencjał europejskiego dialogu społecznego. Roczniki Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, I, 236-275.

Adamczyk, S., Surdykowska, B. (2015). Europejskie układy ramowe – niedoceniana przez związki zawodowe szansa na wymknięcie się z pułapki globalizacji. Monitor Prawa Pracy, (11), 577-581.

Adedayo Ijalaye, D. (1978). The Extension of Corporate Personality in International Law. Oceana.

Arthurs, H. (2014). Making Bricks Without Straw: The Creation of a Transnational Labour Regime. Articles & Book Chapters,1605, http://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/scholarly_works/1605,

Artus, I. (2006). Strike action to save the life of a plant is followed by its “honourable death”: The conflict at AEG in Nuremberg. Transfer12(4), 563-575, https://doi.org/10.1177/102425890601200407

Cassese, A. (1986). International Law in the Divided World. Clarendon.

Cata Backer, L. (2011). On the Evolutions of the United Nations’ „Protect-Respect-Governance Remedy”. Santa Clara Journal of International Law, (9), 101-156.

Compa, L. (2014).When in Rome: the exercise of power by foreign multinational companies in the United States. Transfer20(2), 271-293, https://doi.org/10.1177/1024258914526105

Crawford, J. (2012). Brownilie’s Principles of Public International Law. Oxford, https://doi.org/10.1093/he/9780199699698.001.0001

de Brabandere, E. (2010). Human Rights and Transnational Corporations: The Limits of Direct Corporate Responsibility. Human Rights and International Legal Discourse4(1), 66-88.

de Spiegelaere, S., Jagodziński, R. (2016). European Works Councils and SE works councils in 2015. Facts&Figures. Brussels: ETUI.

Durham, W. L. (1984). The Proposed Vredeling Directive: A Modest Proposal of the Exportation of Industrial Democracy. Virginia Law Review70(7), 1469-1503, https://doi.org/10.2307/1073051

ETUC. (2012). Resolution on 6-7 March 2012: „Collective bargaining: The ETUC priorities and working programme”. ETUC.

ETUI. (2019). Benchmarking Working Europe 2019, Brussels: ETUI.

Fetzer, T. (2008). European Works Councils as Risk Communities: The Case of General Motors. European Journal of Industrial Relations14(3), 289-308, https://doi.org/10.1177/0959680108094136

Gill, S. (1998). New constitutionalism, democratisation and global political economy. Pacifica Review: Peace, Security & Global Change, 10(1), 23-38, https://doi.org/10.1080/14781159808412845

Gładoch, M. (2014). Dialog społeczny w zbiorowym prawie pracy. Toruń: TNOiK.

Gould, W. B. (1976). Multinational Corporations and Multinational Unions: Myths, Reality and the Law. The International Lawyer10(4), 655-667.

Hann, D. (2010). The continuing tensions between European Works Councils and trade unions – a comparative study of the financial sector. Transfer16(4), 525-540, https://doi.org/10.1177/1024258910382968

Huzzard, T., Docherty, P. (2005). Between global and local: eight European Works Councils in retrospect and prospect. Economic and Industrial Democracy26(4), 541-568, https://doi.org/10.1177/0143831X05057452

Jagodziński, R. (2011). EWCs after 15 years – success or failure? Transfer17(2), 203-216, https://doi.org/10.1177/1024258911401532

Koutroukis, T. (2015). The added value of European Works Councils: A case study approach in Greek subsidiaries. MPRA Paper62741.

Lecher, W. i in. (2001). European Works Councils: Developments, Types and Networking. Aldeshot: Gover.

Levinson, C. (1972). International Trade Unionism. London: Routledge.

Mählmeyer, W., Rampeltshammer, L., Hertwig, M. (2017). European Works Councils during the financial and economic crisis: Activation, stagnation or disintegration? European Journal of Industrial Relations, 23(3), 225-242, https://doi.org/10.1177/0959680116685951

Mueller, F. (1996). National stakeholders in the global contest for corporate investment. European Journal of Industrial Relations2(3), 345–368, https://doi.org/10.1177/095968019623004

Mueller, F., Purcell, J. (1992). The Europeanization of manufacturing and the decentralization of bargaining: multinational management strategies in the European automobile industry. International Journal of Human Resource Management3(1), 15–34, https://doi.org/10.1080/09585199200000128

Müller, T., Platzer, H. -W. (2003). European Works Councils: a new Mode of EU Regulation and the Emergence of a European multi-level Structure of Workplace Industrial Relations. W: B. Keller, H. -W. Platzer (red.): Industrial Relations and European Integration - Trans- and Supranational Developments and Prospects. London: Routledge, 58-84, https://doi.org/10.4324/9781315198903-4

Müller, T., Platzer, H.-W. i Rüb, S. (2010). Transnational company policy and coordination of collective bargaining: New challenges and roles for European industry federations. Transfer, 16(4), 509-524, https://doi.org/10.1177/1024258910383083

OECD. (2018). Multinational enterprises in the global economy Heavily debated but hardly measured, available at: https://www.oecd.org/industry/ind/MNEs-in-the-global-economy-policy-note.pdf

Pugliano, W., Waddington, J. (2019). Management, European Works Councils and institutional malleability. European Journal of Industrial Relationshttps://doi.org/10.1177/0959680118824512

Schulten, T. (1996). European works councils: prospects for a new system of industrial relations. European Journal of Industrial Relations2(3), 303-324, https://doi.org/10.1177/095968019623002

Skupień, D. (2008). Europejskie rady zakładowe. Toruń: TNOiK.

Streeck, W. (1997). Neither European nor works councils: a reply to Paul Knutsen. Economic and Industrial Democracy18(2), 325-337, https://doi.org/10.1177/0143831X97182007

Telljohann, V., da Costa, I., Müller, T., Rehfeldt, U., Zimmer, R. (2009). European and international framework agreements: new tools of transnational industrial relations. Transfer15(3-4): 505- 525, https://doi.org/10.1177/10242589090150031701

Timming, A. R. (2007). European Works Councils and the dark side of managing worker voice. Human Resource Management Journal, 17(3), 248–264, https://doi.org/10.1111/j.1748-8583.2007.00043.x

UNCTAD. (1993). World Investment Report. New York-Geneva.

UNCTAD. (2010). World Investment Report. New York-Geneva.

Waddington, J. (2011). European works councils. A transnational industrial relations institution in the making. New York/Abington: Routledge, https://doi.org/10.4324/9780203843536

Waddington, J., Kerckhofs, P. (2003). European Works Councils: what is the current state of play. Transfer9(2), 303-325, https://doi.org/10.1177/09596801030093004

Whittall, M. (2000). The BMW European Works Council: a cause for European industrial relations optimism? European Journal of Industrial Relations6(1), 61-83, https://doi.org/10.1177/095968010061004

Wratny, J. (2019). Fenomen partycypacji pracowniczej w nurcie przemian stosunków pracy. Warszawa: C.H. Beck.

Zambrana Téva, N. (2012). Shortcomings and Disadvantages of Existing Legal Mechanism to Hold Multinational Accountable for Human Rights Violations. Cuadernos de Derecho Transnational4(2), 397-410.

Cena numeru czasopisma
59.90
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę