Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0032-6186.2023.12.5
JEL: H53, K10, K36

Nowe rozwiązanie wspierające osoby z niepełnosprawnościami – ustawa z 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym

W polskim systemie wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami nie było dotychczas formy pomocy przyznawanej bezpośrednio osobom niesamodzielnym w celu sfinansowania lub dofinansowania niezbędnego im wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Uchwalona 7 lipca 2023 r. ustawa o świadczeniu wspierającym wprowadza takie rozwiązanie i jednocześnie zmienia uprawnienia dotychczasowych opiekunów tych osób, dając im m.in. prawo do zarobkowania i zapewniając ochronę praw nabytych. W artykule przedstawiono przesłanki przygotowania projektu ustawy o świadczeniu wspierającym oraz jej zasadnicze zapisy. Opisano cechy charakterystyczne wprowadzonego świadczenia jako elementu uzupełniającego system pomocy osobom niepełnosprawnym. Omówiono zmiany, jakie dotyczyć będą świadczeń i uprawnień dla dotychczasowych opiekunów osób niesamodzielnych. Wskazano także na oceny niektórych zasad zawartych w omawianej ustawie obecne w dyskursie publicznym. 

Słowa kluczowe: osoby z niepełnosprawnościami; potrzeba wsparcia w codziennym funkcjonowaniu; świadczenie wspierające; opiekunowie osób z niepełnosprawnościami; świadczenia dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami

Bibliografia

Bakalarczyk, R. (2023), Ustawa o świadczeniu wspierającym podpisana, problemy pozostają, „Krytyka polityczna”, https://krytykapolityczna.pl/ kraj/ustawa-o-swiadczeniu-wspierajacym-komentarz/ (3 sierpnia 2023 r.).

Mędrzycki, R., Małecka-Łyszczek, M. (2021), Osoby ubogie, niepełnosprawne i bezdomne w systemie pomocy społecznej. Wolters Kluwer.

Uścińska, G. (2021), Prawo zabezpieczenia społecznego. C.H. Beck.

 

Akty prawne/Legal act

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., Dz.U. 2012 r., poz. 1169.

Ustawa z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 519, 185, 547.

Ustawa z 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym, Dz.U. z 2023 r., poz. 1429.

Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 100, 173, 240, 852, 1234, 1429.

Cena artykułu
18.00
Cena numeru czasopisma
70.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę