Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.12.6
JEL: K31

Nowelizacja przepisów regulujących świadectwa pracy — wybrane problemy prawne

Przedmiotem artykułu jest ocena nowelizacji przepisów regulujących świadectwa pracy. Podstawowym celem wprowadzonych w 2019 roku zmian było przyjęcie rozwiązań, które ułatwią pracownikom realizację przysługujących im uprawnień w zakresie uzyskania od pracodawcy świadectwa pracy. Autor szczególną uwagę skupia na modyfikacji terminu wystawienia tego dokumentu oraz dodatkowych roszczeniach, jakie ustawodawca przyznał pracownikowi do sądu pracy związanych z dochodzeniem świadectwa pracy. Pierwsze dotyczy zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy w sytuacji niewystawienia tego dokumentu, a drugie ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy w przypadkach, gdy pracodawca nie istnieje albo z innych przyczyn wytoczenie przeciwko niemu powództwa o zobowiązanie pracodawcy do wydania świadectwa pracy jest niemożliwe. Konsekwencją zmian dokonanych w kodeksie pracy była nowelizacja przepisów kodeksu postępowania cywilnego, która wprowadziła do porządku prawnego postępowanie nieprocesowe w sprawach z zakresu prawa pracy.

Słowa kluczowe: świadectwo pracy; stosunek pracy; obowiązki pracodawcy; ustanie stosunku pracy; postępowanie przed sądem pracy

Bibliografia

Bibliografia/References

Jaśkowski, K. (1990). Świadectwo i opinia o pracy. Stan aktualny i propozycje zmian. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (4).

Jaśkowski, K. i Maniewska, E. (2020). Komentarz aktualizowany do Kodeksu Pracy. LEX, art. 97.

Maciejko, W. (2004). Granice podważalności świadectwa pracy. Służba Pracownicza, (3).

May, J. (2020). W: T. Zembrzuski (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Przepisy przejściowe. Komentarz do zmian. Tom I i II. LEX, art. 4771b.

Rafacz-Krzyżanowska, M. (1991). Glosa do uchwały SN z 28.09.1990 r., III PZP 15/90. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (8–9).

Włodarczyk, M. (2020). W: K. W. Baran, Kodeks pracy. Komentarz. Tom I. LEX, art. 97.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę