Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.4.5
JEL: K39

O potrzebie nowelizacji przepisu art. 98 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Artykuł jest poświęcony problematyce wykroczenia stypizowanego w art. 98 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Autor przedstawia genezę tej regulacji prawnej, a następnie uzasadnia tezę o potrzebie przekształcenia tego czynu zabronionego w przestępstwo, podkreślając między innymi, że interes fiskalny Skarbu Państwa jest chroniony zarówno w prawie podatkowym, jak i na gruncie prawa karnego skarbowego, natomiast ochrona interesów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz ubezpieczonych, w tym systemu ubezpieczeń społecznych, w obszarze prawa karnego nie wydaje się spójna z ochroną gwarantowaną podatkom. Autor proponuje także konkretne zmiany przepisu art. 98 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, które mają usprawnić ściganie sprawców czynów opisanych na gruncie tej regulacji.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: ubezpieczenia społeczne; wykroczenie; przestępstwo; ściganie; kara

Bibliografia

Bibliografia/Reference

Cicherska, A. (2018). Przestępstwo uporczywego naruszania praw pracownika wynikających z ubezpieczeń społecznych w świetle praktyki ZUS. W: J. Lachowski (red.), Przestępstwa i wykroczenia na szkodę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wybrane zagadnienia. Toruń.

Lachowski, J. (2015). W: J. Wantoch-Rekowski (red.), Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz. Warszawa.

Prasołek, Ł. (2014). W: B. Gudowska i J. Strusińska-Żukowska (red.), Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz. Warszawa.

Wantoch-Rekowski, J. i Wilmanowicz, M. (2018). Prawna ochrona interesu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne a ochrona interesu finansowego Skarbu Państwa z tytułu podatków- zarys problemu. W :J. Lachowski (red.), Przestępstwa i wykroczenia na szkodę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - wybrane zagadnienia. Toruń.

Cena artykułu
16.00
Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 4/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę