Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0032-6186.2023.5.8
JEL: K31

Okres pracy w państwie członkowskim Unii Europejskiej a prawo do emerytury pomostowej – najnowsze orzecznictwo

Autorka przedstawia dotychczasową linię orzeczniczą Sądu Najwyższego dotyczącą kwestii zaliczania okresów pracy w państwie członkowskim Unii Europejskiej do okresu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze na potrzeby nabycia prawa do emerytury pomostowej na podstawie przepisów prawa krajowego (polskiego). Szerzej prezentuje ostatni judykat Sądu Najwyższego, w którym odstąpiono od dotychczasowego kierunku wykładni prawa w tym zakresie i przyjęto, że brak funkcjonowania w innym państwie członkowskim systemu emerytalnego zrównującego sytuację prawną osoby wykonującej pracę w szczególnych warunkach i przyznającego z tego tytułu szczególne uprawnienia emerytalne, nie jest przeszkodą w zakwalifikowaniu pracy wykonywanej za granicą jako pracy w szczególnych warunkach. O ile zatem okres pracy za granicą w państwie członkowskim Unii Europejskiej spełnia przesłanki określone w załączniku nr 1 do ustawy o emeryturach pomostowych, to podlega on zaliczeniu do okresu pracy w szczególnych warunkach, o której mowa w art. 4 pkt 6 ustawy o emeryturach pomostowych.

Słowa kluczowe: koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego; emerytura pomostowa

Bibliografia

Bibliografia/References

Kryśpiak, I. (2019). Orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach polskich emerytur i rent wydane w latach 2004–2018, Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka, (1). s. 51–70).

Szybkie A.(2016). Prawne aspekty unijnej techniki sumowania okresów na gruncie polskiej ustawy emerytalnej: propozycja rozwiązań modelowych, Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka, (1).

Ślebzak K. (2012). Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego. Komentarz, Wolters Kluwer.

Cena artykułu
18.00
Cena numeru czasopisma
70.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę