Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Pakiet mobilności a zmiany w zakresie wynagradzania kierowców międzynarodowego transportu drogowego

Sektor transportu drogowego w Polsce jest niezwykle ważną częścią naszej gospodarki. Wprowadzane w kilku etapach zmiany w ramach tzw. Pakietu mobilności w dużym stopniu odbiją się na sytuacji ekonomicznej polskich przewoźników. Pakiet ten zawiera szereg regulacji odnoszących się zarówno do konkurencyjności przedsiębiorstw transportowych w UE, jak i do polepszenia warunków pracy kierowców. Artykuł dotyczy nowych unormowań związanych z objęciem kierowców transportu międzynarodowego przepisami o delegowaniu pracowników, a w konsekwencji zmian w zakresie ich wynagradzania.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: kierowcy; transport drogowy; pakiet mobilności; delegowanie pracowników; wynagrodzenia

Bibliografia

Bibliografia/References

Badowski, M. (2022). Transport drogowy prosi o pomoc. Brak kierowców to nie jedyny problem branży. 2022 rok to kumulacja negatywnych zdarzeń. https://strefabiznesu.pl/transport-drogowy-prosi-o-pomoc-brak-kierowcow-to-nie-jedyny-problem-branzy-2022-rok-to-kumulacja-negatywnychzdarzen/ar/c3-16233999 (30.06.2022).

Morawski, I., Defratyka, A., Łaszkowski, J. i Kalisiak, A. (2022). Raport „Transport drogowy w Polsce 2021+”. Raport opracowany przez SPOTDATA na zlecenie i przy merytorycznej współpracy ze Związkiem Pracodawców Transport i Logistyka Polska.

Prasołek, Ł. (2022). W przewozie międzynarodowym bez diety. Także za odcinek krajowy. Dziennik Gazeta Prawna z 12 maja 2022.

Prasołek, Ł. i Włoch, Ł. (2022a). Rozliczenie kierowcy skomplikowane także za sprawą polskich przepisów. Dziennik Gazeta Prawna z 7 kwietnia 2022.

Prasołek, Ł. i Włoch, Ł. (2022b). Zasady wynagradzania kierowców na dalekich trasach do zmiany. Dziennik Gazeta Prawna z 10 lutego 2022.

Stefański, K. (2022). Pakiet mobilności a regulacje o czasie pracy kierowców transportu międzynarodowego. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (6). https://doi.org/10.33226/0032-6186.2022.6.4

Ślęzak, M., Kordel, Z. i Waśkiewicz, J. (2019) Problemy funkcjonowania polskiego transportu drogowego w przewozach ładunków. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, (172). https://doi.org/10.33119/SIP.2019.172.6

van Overbeeke, F. (2020). Posting drivers in the EU road transport sector. ERA Forum, 21, 9–20. https://doi.org/10.1007/s12027-020-00598-7

Wroński, M. (2022). Pakiet mobilności: Kolejne wymogi dla przewoźników i baz transportowych Dziennik Gazeta Prawna z 15 lutego 2022.

Wytyczne w postaci pytań i odpowiedzi w zakresie stosowania i przestrzegania nowych regulacji, przygotowane przez Ministerstwo Infrastruktury (2022). https://www.gov.pl/web/infrastruktura/nowy-model-wynagradzania-kierowcow-przewozow-miedzynarodowych

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę