Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr hab. prof. UŁ Krzysztof Stefański
ORCID: 0000-0001-6313-7387

Dr hab. prof. UŁ Krzysztof Stefańskiprof. UŁ

Pracuje w Katedrze Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, koordynator AI Work Team – Zespołu badawczego prowadzącego badania nad wpływem sztucznej inteligencji na rynek pracy, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, kierownik Podyplomowych Studiów Ochrony Danych Osobowych UŁ. Autor i współautor licznych publikacji naukowych z zakresu prawa pracy i prawa urzędniczego.

 
DOI: 10.33226/0032-6186.2023.8.3
JEL: K31

Wśród przepisów, które zostały dodane do kodeksu pracy w wyniku tegorocznej nowelizacji znajduje się unormowanie dotyczące zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej. Autor analizuje tę regulację, skupiając się zwłaszcza na przesłankach i zasadach udzielenia tego zwolnienia, a także jego wymiarze. Wskazuje także błędy ustawodawcy, które mogą wpływać na stosowanie nowego przepisu.

Słowa kluczowe: zwolnienie od pracy; siła wyższa; work-life balance
DOI: 10.33226/0032-6186.2022.7.5
JEL: K31

Sektor transportu drogowego w Polsce jest niezwykle ważną częścią naszej gospodarki. Wprowadzane w kilku etapach zmiany w ramach tzw. Pakietu mobilności w dużym stopniu odbiją się na sytuacji ekonomicznej polskich przewoźników. Pakiet ten zawiera szereg regulacji odnoszących się zarówno do konkurencyjności przedsiębiorstw transportowych w UE, jak i do polepszenia warunków pracy kierowców. Artykuł dotyczy nowych unormowań związanych z objęciem kierowców transportu międzynarodowego przepisami o delegowaniu pracowników, a w konsekwencji zmian w zakresie ich wynagradzania.

Słowa kluczowe: kierowcy; transport drogowy; pakiet mobilności; delegowanie pracowników; wynagrodzenia
DOI: 10.33226/0032-6186.2022.6.4
JEL: K31

Sektor transportu drogowego w Polsce jest niezwykle ważną częścią naszej gospodarki. Wprowadzane w kilku etapach zmiany w ramach pakietu mobilności w dużym stopniu odbiją się na sytuacji ekonomicznej polskich przewoźników. Pakiet ten zawiera szereg regulacji odnoszących się zarówno do konkurencyjności przedsiębiorstw transportowych w Unii Europejskiej, jak i do polepszenia warunków pracy kierowców. Celem artykułu jest przedstawienie nowych unormowań dotyczących czasu pracy kierowców transportu międzynarodowego wynikających z pakietu mobilności.

Słowa kluczowe: czas pracy; kierowcy; transport drogowy; pakiet mobilności
DOI: 10.33226/0032-6186.2021.4.2
JEL: K31

Geolokalizacja pracowników a regulacje RODO

Geolocalisation is an extremely helpful tool used by many businesses. Moreover, there are industries where it is difficult to imagine doing business without the use of geolocation. However, the use of this technology may raise concerns regarding potential infringements of employees' right to privacy. The GDPR and sector-specific regulations in the EU Member States are frequently perceived as restricting business operations. Employers who geolocate employees, however, should also see the benefits of such regulations. They do impose certain restrictions, but by regulating the use of the GPS technology they also provide opportunity to protect the interests of the enterprise while protecting the privacy of employees. The appropriate application of these regulations, therefore, may be beneficial for both parties to the employment relationship.

Geolokalizacja jest niezwykle pomocnym narzędziem stosowanym w praktyce wielu przedsiębiorstw. Co więcej, istnieją branże, w których trudno wyobrazić sobie prowadzenie działalności bez stosowania geolokalizacji. Jednakże zastosowanie tej technologii może budzić wątpliwości związane z potencjalnym naruszeniem prawa do prywatności pracowników. Regulacje odnoszące się do ochrony danych osobowych, zwłaszcza RODO, wprowadzają pewne standardy ochrony w tym względzie, jednak są one postrzegane przez pracodawców jako ograniczające prowadzenie działalności gospodarczej. Zdaniem autora warto postulować zmianę takiego podejścia, bowiem unormowania takie dają szerokie możliwości zabezpieczenia interesów przedsiębiorstwa, przy zachowaniu ochrony prywatności pracowników.

Słowa kluczowe: geolocation; GPS; GDPR; personal data protection; right to privacy (geolokalizacja; GPS; RODO; ochrona danych osobowych; prawo do prywatności)
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.5.6
JEL: K31

Polski ustawodawca wprowadził szereg przepisów z zakresu prawa pracy, które mają stanowić remedium na liczne problemy pracodawców związane z pandemią i kryzysem ekonomicznym. Część z tych przepisów dotyczy czasu pracy. Autor podejmuje próbę oceny koherencji nowych przepisów z dotychczasowymi normami prawa pracy.

Słowa kluczowe: czas pracy; tarcza antykryzysowa; COVID-19