Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr hab. prof. UŁ Krzysztof Stefański
ORCID: 0000-0001-6313-7387
Dr hab. prof. UŁ Krzysztof Stefański, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor
Uniwersytetu Łódzkiego, pracuje w Katedrze Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji
UŁ. Kierownik Podyplomowych Studiów Ochrony Danych Osobowych UŁ. Autor i
współautor licznych publikacji z zakresu prawa pracy i prawa urzędniczego, m.in. 4
monografii, części komentarza do Kodeksu pracy (red. K.W. Baran, wyd. III, IV i V)
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.5.6
JEL: K31

Polski ustawodawca wprowadził szereg przepisów z zakresu prawa pracy, które mają stanowić remedium na liczne problemy pracodawców związane z pandemią i kryzysem ekonomicznym. Część z tych przepisów dotyczy czasu pracy. Autor podejmuje próbę oceny koherencji nowych przepisów z dotychczasowymi normami prawa pracy.

Słowa kluczowe: czas pracy; tarcza antykryzysowa; COVID-19

Dr hab. prof. UŁ Krzysztof Stefański, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor
Uniwersytetu Łódzkiego, pracuje w Katedrze Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji
UŁ. Kierownik Podyplomowych Studiów Ochrony Danych Osobowych UŁ. Autor i
współautor licznych publikacji z zakresu prawa pracy i prawa urzędniczego, m.in. 4
monografii, części komentarza do Kodeksu pracy (red. K.W. Baran, wyd. III, IV i V) oraz
części komentarza do „tarczy antykryzysowej” (red. K.W. Baran), a także kilkudziesięciu
artykułów w czasopismach naukowych. Jego zainteresowania naukowe obejmują kwestie
czasu pracy, ustania stosunku pracy i prawa zatrudnienia w administracji publicznej.