Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Michał Raczkowski
ORCID: 0000-0001-5585-9101
Dr Michał Raczkowski, adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej na Wydziale
Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, adwokat. Specjalizuje się w związkach
między prawem pracy i prawem prywatnym.
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.5.3
JEL: K31

Pandemia COVID-19 wywołuje szereg skutków społecznych i gospodarczych wymagających
odpowiedzi w regulacjach prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. Tak zwana ustawa
antykryzysowa z 2 marca br. wprowadza rozwiązania, które umożliwiają ograniczanie
uprawnień pracowniczych, a także wsparcie państwa dla utrzymania stanu zatrudnienia. Cel
ten realizują przewidziane w niej porozumienia zawieszające. Autorzy, analizując stronę
podmiotową i przedmiotową tych porozumień, wskazują na podobieństwa i różnice między
nimi. Zwracają przy tym uwagę na odmienne ich konstrukcje i wykazują mankamenty
legislacyjne z tym związane, starając się ocenić efektywność i skuteczność porozumień
zawieszających w praktyce.

Słowa kluczowe: porozumienie zawieszające; ustawa antykryzysowa; przestój ekonomiczny; obniżony wymiar czasu pracy; stosowanie mniej korzystnych warunków zatrudnienia

Dr Michał Raczkowski, adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej na Wydziale
Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, adwokat. Specjalizuje się w związkach
między prawem pracy i prawem prywatnym.