Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.3.3
JEL: K31
Krzysztof Ślebzak ORCID: 0000-0002-5029-4241 , e-mail: slebzak|amu.edu.pl| |slebzak|amu.edu.pl

Prawna problematyka składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu „podróży służbowej” zleceniobiorców

Regulacje dotyczące należności podatkowych i składkowych normują problematykę zwolnień z
opodatkowania oraz ze składek na ubezpieczenia społeczne świadczeń związanych z podróżą
odbywaną przez zleceniobiorców. Mimo iż kwestia podróży zleceniobiorców nie została
unormowana ani w kodeksie cywilnym, ani w kodeksie pracy, wydaje się, że przynajmniej na
gruncie przedmiotowych przepisów doszło do zrównania obu rodzajów podróży. Nie rozstrzygnięto
jednak czy jest dopuszczalne, aby pojęciu „podróży służbowej” zleceniobiorców nadawać takie samo
znacznie jak „podróży służbowej” pracowników. Celem artykułu jest rozstrzygniecie zarówno
powyższej kwestii, jak i przedstawienie zasad zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne
świadczeń wypłacanych z tytułu „podróży służbowej” zleceniobiorców.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: podróż służbowa zleceniobiorców; zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne

Bibliografia

Błachnio-Parzych, A. (2003). Przepisy odsyłające systemowo (wybrane zagadnienia). Państwo i
Prawo, (1).
Hauser, M. (2005). Odpowiednie stosowanie przepisów prawa — uwagi porządkujące. Przegląd
Prawa i Administracji. Wrocław.
Nowacki, J. (1964). Odpowiednie stosowanie przepisów prawa. Państwo i Prawo, (3).
Rączka, K. (2014). W: M. Gersdorf, K. Rączka, M. Raczkowski, Kodeks pracy, Komentarz.
Warszawa: Wydawnictwo Lexis Nexis.
Wróblewski, J. (1964). Przepisy odsyłające. ZN UŁ Nauki Humanistyczno-Społeczne.

Cena artykułu
16.00
Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 3/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę