Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0032-6186.2021.4.7
JEL: J32
Wioletta Witoszko ORCID: 0000-0002-4077-5703 , e-mail: witoszko|uwb.edu.pl| |witoszko|uwb.edu.pl

Prawo do emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach a przywrócenie praw pracowniczych. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 31 stycznia 2018 r., II UK 674/16

Przedmiotem glosy jest problematyka kwalifikacji okresu pozostawania bez pracy z powodu rozwiązania stosunku pracy w związku z represjami politycznymi. Z woli ustawodawcy taki okres pozostawania bez pracy jest okresem składkowym, mimo że w tym okresie nie było obowiązku uiszczenia składek na ubezpieczenie społeczne. Dlatego też okres ten jest wliczany do „powszechnego” stażu ubezpieczeniowego. Natomiast uzyskanie prawa do świadczeń w związku z wykonywaniem pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymaga ustalenia, że staż ubezpieczeniowy powinien być uzyskany w wymienionych warunkach. Analiza przepisów doprowadziła do wniosku, że prawo do świadczenia emerytalnego w obniżonym wieku jest związane z ustaleniem przesłanki rzeczywistego świadczenia pracy w warunkach szczególnych, wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: okres pozostawania bez pracy; praca w warunkach szczególnych; rozwiązanie stosunku pracy w związku z represjami politycznymi
Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę