Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Prawo do rokowań zbiorowych a prawo do zrzeszania się — co można wnioskować z orzecznictwa Sądu Najwyższego Kanady

Artykuł dotyczy orzecznictwa Sądu Najwyższego Kanady w zakresie relacji pomiędzy prawem do zrzeszania się a prawem do rokowań zbiorowych i prawem do strajku. Autorka analizuje takie orzeczenia jak BC Health czy SFL v Saskatchewan. Przedstawia „dialog” pomiędzy poszczególnymi sądami i trybunałami. W orzeczeniu SFL v Saskatchewan Sąd Najwyższy Kanady wskazuje na wzmacniający się międzynarodowy konsensus, że aby prawo do rokowań zbiorowych było znaczące, musi zawierać w sobie prawo do strajku. W swoich rozważaniach Sąd Najwyższy Kanady odwołuje się bezpośrednio do dorobku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Relacja pomiędzy orzecznictwem obu podmiotów jest wyrazista. Wyraźną wspólną bazą jest dorobek quasi-orzecznicy Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: : prawo do zrzeszania się; prawo do rokowań zbiorowych; prawo do strajku; Sąd Najwyższy Kanady; quasi-orzecznictwo MOP

Bibliografia

Bibliografia/References

Adams, R. J. (2008). From Statutory Right to Human Right: The Evolution and Current Status of Collective Bargaining? Just Labour: A Canadian Journal of Work and Society, (12), 48–67. http://www.justlabour.yorku.ca/volume12/pdfs/05_adams_press.pdf

Adams, R. J. (2009). I Mode, The New Language of Workers' Rights: A Rejoinder to Larry Savage. https://justlabour.journals.yorku.ca/index.php/justlabour/article/view/81

Barnacle, P. (2004) Dunmore meets Wilson and Palmer: International Freedom of Association in Canada and Europe. Canadian Labour and Employment Law Journal, (11), 206–235.

Barnacle, P. (2012). Convergence Revisited: Canadian and European Judicial Approaches to Freedom of Association and their Implications for Constitutional Right to Strike. Canadian Labour & Employment Law Journal, (16), 419–437. http://labourlawjournals.com/abstracts/pdf/CLELJ_16_2_Barnacle.pdf

Bavis, C. (2015). The Freedom of Association: The emerging right to strike consensus in international and domestic labour law. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2760171. https://doi.org/10.2139/ssrn.2760171

Beatty, D. M. (1990). Talking Heads and the Supremes. The Canadian Production of Constitutional Review. Toronto.

Burkett, B., Craig, J. i Gallagher, J. (2003). Canada and the ILO: Freedom of Association since 1982. Canadian Labour and Employment Law Journals, (10).

Choko, M. (2012). The Dialogue between Canada and ILO on Freedom of Association: What Remains after Fraser. The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations, (28).

Colling, T. (2009). Court in a Trap? Legal Mobilisation by Trade Unions in the United Kingdom. https://www.econstor.eu/handle/10419/48542

Davidov, G. (2016). A Purposive Approach to Labour Law. Oxford. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198759034.001.0001

Dhayanithie, P. (2006) The Constitutionalism of Fair Labour Practices in South Africa. New York Law School Public Law and Legal Theory Research PaperSeries04/05#13. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? abstract_id=638621

Ewing, K. D. i Hendy, J. QC (2010). The Dramatic Implications of Demir and Baykara. Industrial Law Journal, 39(1), 2–51. https://doi.org/10.1093/indlaw/dwp031

Fudge, J. (2007). The New Discourse of Labour Rights: From Social to Fundamental Rights? Comparative Labour Law & Policy Journal, 29(1).

Guiliaume, C. (2015). Understanding the Variations of Unions' Litigation Strategies to Promote Equal Pay: Reflection on the British Case. Cambridge. Journal of Economics, 39(2), 363–379. https://www.researchgate.net/publication/271834842_Understanding_the_variations_of_union's_litigation_strategies_to_promote_equal_pay_Reflection_on_the_British_case. https://doi.org/10.1093/cje/bev004

Hayter, S. (2011). Introduction. W: S. Hayter (red.) The Role of Collective Bargaining in the Global Economy. Edward Elgar. https://doi.org/10.4337/9781849809832

HEU (2008). HEU Members approve Bill 29 settlement. https://www.heu. rg/news-media/news-releases/heu-members-approve-bill-29-settlement

Hyman, R. (1973). Marxism and the Sociology of Trade Unions. Pluto.

IndustriALL (2018). South Africa: Unions in Historic Court Victory Against Precarious Work. Japon Labor Review, 12(4). http://www.industriallunion.org/south-africa-union-in-historic-court-victory-against-precarious-work

Langille, B. (2009). The freedom of Association Mess: How We Got Into It and How We Can Get Out of It? MacGill Law Journal, 54. http://www.lawjournal.mcgill. ca/userfiles/other/7070909-Langille.pdf. https://doi.org/10.7202/038181ar

Langille, B. (2010). Why are Canadian Judges Drafting Labour Codes- And Constitutinalizing the Wagner Act Model? Canadial Labour and Employment Law Journal, 15. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1517351

Liptak, A. (2018), Supreme Court Ruling Delivers a Sharp Blow to Labor Unions. https://www.nytimes.com/2018/06/27/us/politics/supreme-court-unions-organized-labor.html

Macklem, P. (2012). The International Constitution. W: F. Faraday, J. Fudge i E. Tucker (red.), Constitutional Labour Rights in Canada: From Farm Workers to the Fraser Case. Irwin Law Books. https://doi.org/10.2139/ssrn.1934981

Mandel, M. (1989). The Charter of Rights and the Legalization of Politics in Canada. Toronto.

Rado, K. (2020). The use of non- domestic legal sources in Supreme Court of Canada judgements: Is this the judicial slowbalization of the court? Utrecht Law Review, 16(1), 57–85. https://doi.org/10.36633/ulr.584

Savage, L. (2007). Organized Labour and the Canadian Charter of Rights and Freedoms. The Supreme Court Law Review, 36, 175–199.

Savage, L. (2008). Labour Right as Human Right? A Response to Roy Adams. Just Labour, (12). http://www.justlabour.yorku.ca/volume-12/pdfs/06_savage_press.pdf. https://justlabour.journals.yorku.ca/index. php/justlabour/article/view/80

Savage, L. i Smith, Ch. W. (2017). Unions in Court: Organized Labour and the Charter of Rights and Freedoms. Vancouver: UBC Press.

Surdykowska, B. (2016). Kilka uwag dotyczących wolności związkowych w kontekście orzeczenia TK 5/15 z 17.11.2015. Monitor Prawa Pracy, (6), 290–294.

Tucker, E. (2008). The Constitutional Right to bargaining Collectively: The Ironies of Labour History in the Supreme E Court of Canada. CLPL Research Paper. http: //papers. ssrn. com/sol3/papers. cfm? abstract_id=1087338

Tucker, E. (2012). Labor's many Constitutions (and Capital's too). Comparative Research in Law & Political Economy. Research Paper, (6). https: //digitalcommons. osgoode. yorku. ca/cgi/viewcontent. cgi? article=1005&context=clpe

Walchuk, B. (2009). The Best of Both Worlds: A Pragmatic Approach to the Construction of Labour Right as a Human Rights. Just Labour. Canadian Journal of Work and Society, (14), 75–91.

Walchuk, B. (2011). Union Democracy and Labour Rights: A Cautionary Tale. Global Labour Journal, 2(2), 106–124.

Walchuk, B. (2019). A Decade Later: The Legacy of the Supreme Court of Canada's Health Services Decision on Workers' Right. Global Labour Journal, 10(1), 51–68. https://doi.org/10.15173/glj.v10i1.3397

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę