Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0032-6186.2019.12.2
JEL: K31 (artykuł w języku angielskim)
Krzysztof Ślebzak ORCID: 0000-0002-5029-4241 , e-mail: slebzak|amu.edu.pl| |slebzak|amu.edu.pl

Prawo do zabezpieczenie społecznego w polskiej Konstytucji

W przypadku jurydyzacji prawa do zabezpieczenia społecznego na poziomie konstytucyjnym jednym z bardziej interesujących zagadnień zarówno teoretycznych, jak i praktycznych jest pytanie o możliwość domagania się na podstawie przepisu konstytucji wyrażającego przedmiotowe prawo świadczenia w określonej wysokości. Stąd też w powoływanych w artykule porządkach konstytucyjnych mamy do czynienia albo z konstytucyjnym prawem podmiotowym, albo wyłącznie z odesłaniem do przepisów konkretyzujących to prawo. W tym drugim przypadku nie ulega wątpliwości, że konkretna treść danego prawa ma być dopiero ustalona w aktach prawnych niższego rzędu. Natomiast w sytuacji, gdy prawo do zabezpieczenia społecznego wyrażone jest w konstytucji wprost, pojawia się pytanie o jego materialny (konkretny) substrat. Jest to zazwyczaj źródłem wielu kontrowersji, zarówno w piśmiennictwie jak i orzecznictwie. Problem ten dotyczy również prawa do zabezpieczenia społecznego uregulowanego w polskiej Konstytucji z 1997 r. Celem artykułu jest przedstawienie kontrowersji związanych z powyższym zagadnieniem w polskim porządku konstytucyjnym.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: prawo do zabezpieczenia społecznego; polska Konstytucja

Bibliografia

Antonów, K. (2003).  Prawo do emerytury. Kraków.

Garlicki, L. (2004). Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu. Warszawa.

Garlicki, L. (2007). Komentarz do art. 67 Konstytucji. In: L. Garlicki (ed.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Vol. 5. Warszawa.

Gronowska, B. (2000). Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela. In: Z. Witkowski (ed.), Prawo konstytucyjne. Toruń.

Jakimowicz, W. (2002).  Publiczne prawa podmiotowe. Kraków.

Kolasiński, K. (1999). Konstytucyjne prawo do zabezpieczenia społecznego a nowy system ubezpieczeń społecznych. Państwo i Prawo, (5).

Pacud, R. (2002). Prawo do zabezpieczenia społecznego w Konstytucjach Rzeczpospolitej Polskiej. Zeszyty Naukowe Akademii Polonijnej, (1).

Pacud, R. (2006). Oczekiwanie prawne na emeryturę dożywotnią. Bydgoszcz-Katowice.

Ślebzak, K. (2003). System emerytalny pracowników jako element zabezpieczenia społecznego. Poznań.

Tuleja, P. (2003). Bezpośrednie stosowanie Konstytucji w świetle jej nadrzędności. Kraków.

Wojtyczek, K. (1999). Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji RP. Kraków.

Zawadzka, B. (1996). Prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne. Warszawa.

Zieleniecki, M. (2005). Prawo do zabezpieczenia społecznego. Gdańskie Studia Prawnicze, XIII.

Cena numeru czasopisma
59.90
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę