Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0032-6186.2021.10.3
JEL: K31
Michał Skąpski ORCID: 0000-0001-8047-4713 , e-mail: skapski|amu.edu.pl| |skapski|amu.edu.pl

Problem dopuszczalności wypowiedzenia części postanowień układu zbiorowego pracy albo porozumienia zbiorowego

Kwestia częściowego wypowiedzenia układu zbiorowego pracy i porozumienia zbiorowego jest kontrowersyjna w doktrynie i prezentowane są tu sprzeczne stanowiska. Brak regulacji tej czynności wprost w ustawie skłania część doktryny do negowania a część do akceptacji możliwości dokonania takiego wypowiedzenia. Zwolennicy dopuszczalności częściowego wypowiedzenia układu zbiorowego pracy opierają się na konstrukcji wnioskowania a maiori ad minus z regulacji wypowiedzenia całości układu. Autor wskazuje, że rozumowanie to jest błędne, gdyż konstrukcji wnioskowania a fortiori nie powinno się stosować do samych tylko modeli czynności prawnych, bez odniesienia do treści dokonywanych wypowiedzeń. Zdaniem autora, opisywane wnioskowanie a maiori ad minus jest wadliwe i nie prowadzi do odtworzenia normy kompetencyjnej do dokonania częściowego wypowiedzenia układu zbiorowego pracy, ponieważ wniosek o łagodniejszym charakterze wypowiedzenia częściowego u.z.p. jest arbitralny i może być niezgodny z sytuacją faktyczną. De lege ferenda ustanowienie regulacji takiej czynności w kodeksie pracy powinno być jednak rozważone, z uwzględnieniem także ochrony dla autonomii woli innych stron umowy zbiorowej.

Słowa kluczowe: układ zbiorowy pracy; porozumienie zbiorowe; wypowiedzenie; wypowiedzenie częściowe

Bibliografia

Bibliografia/References

Baran, K. W. (2004). W: B. Wagner (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Gdańsk.

Dybowski, T. i Pyrzyńska, A. (2006). W: E. Łętowska (red.), System prawa prywatnego. Tom 5. Prawo zobowiązań — część ogólna. Warszawa.

Gładoch, M. (2020). W: A. Sobczyk (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Legalis.

Goździewicz, G. (2018). W: W. Muszalski (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Legalis.

Latos-Miłkowska, M. (2013). Ochrona interesu pracodawcy. Warszawa 2013.

Piątkowski, J. (2012). W: K. W. Baran (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa.

Pyrzyńska, A. (2019). W: M. Gutowski (red.), Kodeks cywilny. Zobowiązania. Komentarz. Legalis.

Radwański, Z. (1977). Teoria umów. Warszawa.

Rączka, K. (2007). W: Z. Salwa (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa.

Redelbach, A., Wronkowska, S. i Ziembiński, Z. (1994). Zarys teorii państwa i prawa. Warszawa.

Sierocka, I. (2019). W: K. W. Baran (red.), Zbiorowe prawo zatrudnienia. Komentarz. Warszawa.

Wratny, J. (2016). Kodeks pracy. Komentarz. Legalis.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę