Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0032-6186.2022.1.6
JEL: K31

Skutki niestawienia się ubezpieczonego pobierającego zasiłek chorobowy na badanie kontrolne lekarza orzecznika ZUS (art. 59 ust. 6 ustawy zasiłkowej)

Autorka referuje stanowisko Sądu Najwyższego odnoszące się do doniosłego z punktu widzenia praktyki problemu związanego z ustaleniem skutków normatywnych „utraty ważności zaświadczenia lekarskiego” w związku z uniemożliwieniem przez ubezpieczonego przeprowadzenia przez lekarza orzecznika ZUS badania prawidłowości zaświadczenia o niezdolności do pracy z powodu choroby, a co za tym idzie z kognicją sądu w sprawie z odwołania od wydanej w związku z tym decyzji ZUS o braku prawa do zasiłku chorobowego.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: : zasiłek chorobowy; niezdolność do pracy z powodu choroby; zaświadczenie lekarskie; postępowanie organu rentowego — dowody
Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę