Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Status prawny członka zarządu spółki kapitałowej w świetle ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

Artykuł poświęcony jest problemom, jakie wiążą się z udzielaniem członkom zarządu ochrony w razie niewypłacalności pracodawcy. Ugruntowana w polskim prawie pracy możliwość zatrudniania członków zarządu spółek kapitałowych na podstawie stosunku pracy implikuje objęcie ich ochroną w razie niewypłacalności pracodawcy. W obecnym stanie prawnym członkowie zarządów spółek kapitałowych będący pracownikami (lub zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia) są traktowani tak samo jak wszyscy inni pracownicy. Ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy w żaden sposób nie uwzględnia ich szczególnego statusu — wpływu, jaki mogli mieć na powstanie stanu niewypłacalności, większych możliwości samodzielnego zabezpieczenia swoich interesów i możliwości wywierania wpływu na swój pracowniczy status. Rodzi to ryzyko wykorzystywania swojej szczególnej pozycji i potencjalnych nadużyć. Szczególnie widoczne jest ono w przypadku członków zarządu będących jednocześnie większościowymi wspólnikami spółki. Autorka zastanawia się, w jaki sposób ustawodawca może uwzględniać szczególny status członków zarządu w ustawie o ochronie roszczeń w razie niewypłacalności pracodawcy, w szczególności w zakresie przeciwdziałania potencjalnym nadużyciom.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: członek zarządu; ochrona roszczeń; niewypłacalność; zapobieganie nadużyciom; większościowy wspólnik

Bibliografia

Bibliografia/References

Florek, L. (2010). Europejskie prawo pracy. Warszawa.

Gersdorf, M. (2002). Niewypłacalność pracodawcy w polskim prawie pracy. Warszawa.

Hajn, Z. (2011). Zatrudnienie (się) we własnym zakładzie pracy w świetle ustrojowych podstaw prawa pracy. W: L. Florek i Ł. Pisarczyk (red.), Współczesne problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Warszawa.

Tomanek, A. (2020). Ochrona roszczeń pracowników w razie niewypłacalności pracodawcy. W: K. W. Baran (red.), System prawa pracy. Tom X. Międzynarodowe publiczne prawo pracy. Standardy europejskie. Warszawa.

Cena artykułu
16.00
Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 4/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę