Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
dr hab. Monika Latos-Miłkowska
ORCID: 0000-0001-6851-897
dr hab. Monika Latos-Miłkowska Akademia Leona Koźmińskiego, Kolegium Prawa.
DOI: 10.33226/0032-6186.2019.12.4
JEL: K31

Artykuł zawiera analizę pozycji prawnej jedynej reprezentatywnej zakładowej organizacji związkowej, w szczególności jako uczestnika rokowań zbiorowych. Asumpt do podjęcia tej problematyki daje zwłaszcza wprowadzenie do ustawy o związkach zawodowych art. 30 ust. 7. Bliższa analiza pozycji jedynej reprezentatywnej zakładowej organizacji związkowej pokazuje, że różni się ona w zależności od rodzaju rokowań, w których bierze udział taka organizacja. Różnice te nie zawsze dają się racjonalnie wytłumaczyć. Podjęta w artykule problematyka ma również istotne znaczenie praktyczne - sytuacja, w której w zakładzie pracy występuje tylko jedna reprezentatywna zakładowa organizacja związkowa, jest w praktyce dosyć częsta, a zróżnicowanie pozycji prawnej takiej organizacji według nie do końca jasnych kryteriów może sprawiać poważne problemy praktyczne.

Słowa kluczowe: jedyna reprezentatywna zakładowa organizacja związkowa; reprezentatywność; rokowania zbiorowe; porozumienie zbiorowe; układ zbiorowy pracy

dr hab. Monika Latos-Miłkowska

Akademia Leona Koźmińskiego, Kolegium Prawa.