Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.9.3
JEL: K31
Kazimierz Jaśkowski ORCID: 0000-0003-3807-0074 , e-mail: ssnakj|sn.pl| |ssnakj|sn.pl

Tymczasowe przywrócenie pracownika do pracy (art. 4772 § 2 k.p.c.)

Celem artykułu jest omówienie wątpliwości pojawiających się na tle wprowadzonej od 7 listopada 2019 r. możliwości nałożenia przez sąd pierwszej instancji w wyroku przywracającym pracownika do pracy — na jego wniosek — obowiązku dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego zakończenia postępowania (art. 4772 § 2 k.p.c.). Nałożenie tego obowiązku autorzy nazywają tymczasowym przywróceniem do pracy. Skutkiem tymczasowego przywrócenia do pracy jest ponowne powstanie stosunku pracy o tej samej treści co przed jego rozwiązaniem przez pracodawcę. Powstały w ten sposób stosunek pracy ustaje z chwilą prawomocnego zakończenia postępowania dotyczącego roszczenia pracownika o przywrócenie do pracy lub wskutek zdarzeń prawnych przewidzianych w kodeksie pracy. Autorzy aprobują tę regulację, analizują wynikające z niej problemy prawne i postulują jak najczęstsze stosowanie przez sądy tymczasowego przywrócenia pracownika do pracy.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: : stosunek pracy; rozwiązanie umowy o pracę; przywrócenie pracownika do pracy; tymczasowe przywrócenie pracownika do pracy; egzekucja wyroku tymczasowo przywracającego pracownika do pracy

Bibliografia

Bibliografia/References

Gonera, K. (2020). W: A. Marciniak (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Tom III. Komentarz. Art. 425–729. Legalis.

Maniewska, E. (2019). W: K. Jaśkowski i E. Maniewska, Kodeks pracy. Komentarz. Ustawy towarzyszące z orzecznictwem. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

May, J. (2020). Proceedings in matters of labour law after the amendment to the Polish Code of Civil Procedure. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (3). https://doi.org/10.33226/0032-6186.2020.3.5

Żywolewska, K. (2020). Obowiązek dalszego zatrudniania pracownika przywróconego do pracy do czasu prawomocnego zakończenia postępowania po nowelizacji art. 4772 § 2 k.p.c. — wybrane problemy. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (1). https://doi.org/10.33226/0032-6186.2020.1.4

Cena artykułu
16.00
Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 9/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę