Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0032-6186.2022.10.8
JEL: K31

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika a prawo do odprawy z art. 8 ustawy o grupowych zwolnieniach

Autorka referuje dorobek orzeczniczy Sądu Najwyższego odnośnie pojęcia przyczyny niedotyczącej pra- cownika w rozumieniu ustawy o zwolnieniach grupowych i powiązanego z tym prawa do odprawy z art. 8 tej ustawy. Czyni to na tle najnowszego judykatu Sądu Najwyższego z tego zakresu, w którym Sąd po raz pierwszy wprost wskazał, że nie każda sytuacja nienależytego wypełniania obowiązków przez pracownika może być kwalifikowana jako przyczyna dotycząca pracownika oraz, że jednostronne wypowiedzenie umowy przez pracownika  nie  przekreśla  nabycia  przez niego prawa do odprawy przewidzianej w tej ustawie.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: przyczyna rozwiązania stosunku pracy niedotycząca pracownika; odprawa z ustawy o grupowych zwolnieniach

Bibliografia

Maniewska, E. (2017). W: K. Jaśkowski (Red.), E. Maniewska, J. Stelina, Grupowe zwolnienia. Komentarz. Warszawa.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę