Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Zakaz dyskryminacji a wolność wypowiedzi

Autorka omawia wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 23 kwietnia 2020 r. w sprawie C-507/18, który dotyczy kwestii zakresu zastosowania dyrektywy Rady 2000/78/WE z 27 listopada 2000 r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy, dopuszczalności ograniczeń wolności wypowiedzi ze względu na urzeczywistnienie zakazu dyskryminacji z uwagi na orientację seksualną, a także legitymacji procesowej stowarzyszeń w sprawach o przestrzeganie obowiązków wynikających z tej dyrektywy.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: dyrektywa Rady 2000/78/WE; zakaz dyskryminacji ze względu na orientację seksualną; warunki dostępu do zatrudnienia; wolność wypowiedzi; stowarzyszenie; zdolność procesowa
Cena artykułu
16.00
Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 7/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę