Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0032-6186.2021.12.9
Anna Musiała ORCID: 0000-0001-5788-9144 , e-mail: musiala|amu.edu.pl| |musiala|amu.edu.pl

Zakład pracy jako centralna instytucja prawa pracy. A czy zakład administracyjny? Wokół książki Arkadiusza Sobczyka pt. Zakład pracy jako zakład administracyjny. Z problematyki kontroli, prawa wewnętrznego i innych zadań publicznych pracodawcy

Pobierz artykul
Słowa kluczowe:

Bibliografia

Bibliografia/References

Baran, K. (red.). (2005). Prawo pracy. Kraków.

Canut, F. (2004). L'ordre public en droit du travail. L.G.D.J.

Czerniak-Swędzioł, J. (2017). Prawo pracy w ujęciu heterogenicznym. W: K. W. Baran (red.), System prawa pracy. Tom I. Część ogólna. Warszawa.

Dockes, E. (2017). Voyage en misarchie. Essai pour tout construire. Paris.

Fajfer, K. (2017). Zawód. Opowieści o pracy w Polsce. To o nas. Warszawa.

Florek, L. (2003). Granice liberalizacji prawa pracy. W: Granice liberalizacji prawa pracy. Problemy zabezpieczenia społecznego. Materiały z XIV Zjazdu katedr (zakładów) prawa pracy i ubezpieczenia społecznego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Gitkiewicz, O. (2017). Nie hańbi. Warszawa.

Grochowski, M. (2020). Słuszność a autonomia woli — uwagi o nieoczywistej relacji. W: J. Pisuliński i J. Zawadzka (red.), Aksjologia prawa cywilnego i cywilnoprawna ochrona dóbr. Warszawa.

Krastew, I. (2013). Demokracja: przepraszamy za usterki. Warszawa: Krytyka Polityczna.

Mitrus, L. (2017). Powstanie i ewolucja prawa pracy. W: K. W. Baran (red.), System prawa pracy. Tom I. Część ogólna. Warszawa.

Mounk, Y. (2019). Lud kontra demokracja. Dlaczego nasza wolność jest w niebezpieczeństwie i jak ją ocalić. Warszawa.

Musiała, A. (2019). Ustrojowe podstawy prawa pracy a kodyfikacja prawa pracy lat 2016–2018 — kilka refleksji. Studia Prawno-Ekonomiczne, CXIII. https://doi.org/10.33226/0032-6186.2019.8.2

Musiała, A. (2020). Polskie prawo pracy: czyje? Res publica! O stosunku pracy teoretycznoprawnie. Poznań.

Musiała, A. (2021). O atrakcyjności aksjologii prawa administracyjnego dla systemu prawa pracy i tego konsekwencjach. Przegląd Legislacyjny, (2).

Pisarczyk, Ł. (2007). Ryzyko pracodawcy. Warszawa.

Radwański, Z. i Zieliński, M. (2012). Normy i przepisy prawa cywilnego. W: M. Safjan (red.), System prawa prywatnego. Tom I. Warszawa.

Skąpski, M. (2006). Ochronna funkcja prawa pracy. Zakamycze.

Stelina, J. (2017). W: A. Sobczyk (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa.

Supiot, A. (2002). Critique du droit du travail. Paris.

Supiot, A. (2019). Les cours en College de France. Paris.

Szymaniak, M. (2020). Urobieni. Reportaże o pracy. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.

Wilejczyk, M. (2020). Argument z autonomii woli czy argument ze sprawiedliwości. Dylematy wykładni prawa umów na przykładzie przepisów o karze umownej. W: J. Pisuliński i J. Zawadzka (red.), Aksjologia prawa cywilnego i cywilnoprawna ochrona dóbr. Warszawa.

Zimmermann, J. (2013). Aksjomaty prawa administracyjnego. Warszawa.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę